dimarts, 12 de juliol de 2022

Festa Major o Concerts de Propaganda

Aquesta és la pregunta que m'he fet en els darrers dies arrel del concert gratuït del grup Camela al Vendrell i que deixo a l’opinió del lector.

Al aprovar la liquidació del pressupost del 2021 amb superàvit, el Govern va destinar un total de130.000€ a incrementar la partida de “Festes Populares” fins als 205.000€. Una xifra que comparada als 120.000€ dedicats a Festa Major ja determina cap a on van les polítiques del Govern Municipal del Vendrell.


Hem de recordar que l’any 2021, a diferència de la gran majoria de municipis, els ciutadans del Vendrell van haver de patir fortes pujades d’impostos locals. Aquelles pujades han servit perquè l’Ajuntament del Vendrell disposi ara de més diners per gastar gràcies al superàvit obtingut.

El concert de Camela es feia pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, independentment de que et pugui agradar més o menys aquest grup musical, la primera pregunta que et fas, es si aquest grup és representatiu d'allò que es celebrava, o el concert era només una excusa per poder emetre un missatge de propaganda política.

Amb la publicació en les xarxes socials institucionals de l'Ajuntament del Vendrell d'un vídeo ocupat gairebé en la seva totalitat per la veu i les imatges de l’Alcalde i dos dels seus regidors, els pocs segons on surt el grup Camela i la nul.la visibilitat de l'Elsa Ruiz que llegia el manifest LGTBIQ, ens deixa a les clares  que l’objectiu del concert era només per aprofitar fer propaganda política a menys d’un any per les municipals.

Per tant, perquè cadascú opini:

·       Valia la pena gastar-se 40.000€ més totes les despeses inherents a l’espectacle (escenari, samarretes, gots, hores extres policia, megafonia, WC) en un concert gratuït i no destinar-ho per exemple a tenir millors concerts per Festa Major, infravalorant per tant l'àrdua feina que fan els Administradors de Festa Major durant mesos?

·       Quan es necessiten millores en alguns serveis, és de rebut gastar-se aquestes quantitats en un concert?

·       La política de Festes ha d’estar basada en concerts gratuïts de cantants/grups “coneguts”?


dilluns, 16 de maig de 2022

Un nou edifici o millorar la Xarxa d'Aigües

Això és el que vaig preguntar en nom del Grup Municipal de Som Poble-ERC,en el ple ordinari del mes d’abril, a la proposta del Govern Municipal de construir un nou edifici d’Aigües del Vendrell en uns terrenys públics.

El nou edifici que es vol construir té un cost de 1,35 Milions € que es vol financiar amb un crèdit bancari (possiblement amb una durada de 18 anys).  El primer problema que apareix, és que aquesta inversió l’ha de fer l’empresa Aigües del Vendrell SA, una empresa en el que l'Ajuntament del Vendrell només té un  51% de participació, sent la resta de la propietat del Grup FCC.

Tot i els informes jurídics que diuen que l’edifici retornaria al final de la concessió gratuïtament a l’Ajuntament del Vendrell, tots coneixem que empreses com FCC,  acaben portant aquests casos als tribunals buscant rèdits econòmics o per intentar bloquejar al màxim el final d’una concessió.

De la vessat econòmica, no existeix un estudi de l’impacte real que pot tenir aquesta inversió en la compte de resultats de la societat que pot suposar aquesta inversió, donat que la situació a dia d’avui d’Aigües del Vendrell no és la millor al haver tancat el 2021 amb pèrdues importants. Unes pèrdues que l’Ajuntament del Vendrell haurà de cobrir per tal de donar compliment a les condicions de la concessió, d'una de les dues formes o pujant el preu del rebut de l’aigua o reduint inversions futures.

Des del meu grup, sempre hem manifestat que aquesta concessió estava viciada des dels seus inicis. L’Ajuntament del Vendrell va rebre 5 Milions € d’un cànon inicial que en comptes de destinar-ho a inversions en la xarxa, una xarxa obsoleta i força malmesa amb pèrdues de milions de litres, es va destinar a tapar “forats econòmics” que tenia l’Ajuntament, entre ells el “pufo” de l’Escola de Música. Aquests diners s’haguessin pogut fer servir, per exemple, per acabar amb les inundacions recurrents de Coma-ruga.

Però és que els 5 Milions € es van financiar amb el crèdit que Aigües del Vendrell va haver de subscriure amb Aqualia a un tipus d’interès draconià del 5,50% que significar un pagament d'entre 250.000-275.000 € anuals. Si no es paguessin aquests imports l'empresa no hagués tancat amb pèrdues aquest any. 

Si a tot això sumem que cada any l’extracció d’aigua dels pous es va reduint de manera notable, fa que la dependència de les compres al CAT  sigui cada dia millor el que genera majors costos en l'obtenció de l'aigua.

Es fa per tant imprescindible, per reduir aquest impacte, una millora en la xarxa que redueixi de manera notable les pèrdues de milions de litres en la xarxa. 

El problema és que els dos darrers anys no s’ha fet cap nova inversió de millora, s’ha reduït l’aportació futura en inversions al haver de pagar una sentència judicial de més de 400.000 € a un particular, i la planificació de les inversions no corresponen a les necessitats del servei com va establir-se en el plec de condicions, sinó que es planifica segons l’interès polític de l’equip de govern que fa les inversions en els llocs que a ell l’interessa.

Per això, quan és dona com motiu del tancament de les dutxes de la platja, el necessari estalvi per la situació de crisi climàtica, entra en contradicció amb les decisions polítiques per destinar diners a inversions que no suposen un impacte real en la reducció de les pèrdues de milions de litres.

En definitiva una política erràtica que ens fa témer que la construcció del nou edifici previst pel govern municipal i els costos que suposaran, acabaran repercutint més d’hora que tard en les butxaques dels ciutadans mitjançant l’increment en el preu del rebut de l’aigua

Temps al temps.

 


dilluns, 9 de maig de 2022

Una TV de tots o només d'alguns

Quan vaig aterrar al Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació SLM al novembre de 2019, l’empresa municipal que gestiona la ràdio televisió pública, acabava de produir-se la jubilació del seu gerent i quedava per tant orfe en la seva gestió.

Malauradament  la manera en que s’havia gestionat la RTV Vendrell des de sempre entenc que no era la més adequada. Amb uns estatuts que incompleixen la Llei de Societats de Capital, sense Reglament de funcionament, obligatori per la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, sense un Consell Rector que vetlli per la pluralitat de la programació, i incomplint de manera reiterada els Reglaments aprovats en el Ple respecte de la presència dels grups de l’oposició i la pluralitat imprescindible d’un mitjà públic.

Només començar van veure com el representant del PSC, i President del Consell d’Administració Sr. Soriano, signava un document dirigit al Registre Mercantil assegurant que tenia els vots per ser nomenat Conseller Delegat, quan no era així.

Amb la denúncia pública feta per tres consellers i l’informe negatiu de la Secretaria va poder revocar-se aquest càrrec per il·legal. Des d’aquell moment, el Consell d’Administració ha de reunir-se una o dues vegades al mes per tal de fer pagaments de tot tipus. Els consellers denunciants van demanar la dimissió del Sr. Soriano per haver falsificat un certificat presentat al Registre mercantil però aquesta no va prosperar.

La no existència d’un Reglament de funcionament era una  greu deficiència i per això el meu grup municipal va presentar al Ple Municipal una proposta per la seva creació. La “sorpresa” va ser que el govern municipal en bloc va votar en contra de la seva creació i la proposta no va tirar endavant. 

Davant d’aquesta decisió contra llei, no ens va quedar un altre remei que fer una denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, qui fa de garant de la llei, i que va obligar al Govern ha haver de tirar endavant ara si un Reglament de funcionament. Aquest finalment va quedar aprovat pel Ple al novembre passat. Van tornar a demanar la dimissió del Sr. Soriano, per haver intentar saltar-se la llei, però tampoc va prosperar.

Per altre banda, el Sr. Soriano i les seves majories van voler tirar endavant la selecció d’un nou gerent saltant-se la Llei de l’Audiovisual de Catalunya per la manca d’existència d’un Consell Assessor. Per sort en el darrer moment, ja quan estava escollit el nom del un nou gerent, un informe de la secretaria, demanat pel nostre grup, donava raó a les nostres tesis i va aturar el procediment. Per tant, temps perdut dels treballadors públics fent entrevistes als candidats o les diferents proves d’avaluació, que no van servir de res per les formes del Sr. Soriano de voler tirar endavant un nomenament contra la llei..

Fa ja 3 mesos que el Reglament de funcionament de la RTV Vendrell esta en vigor, però el Govern i en especial el Sr. Soriano continua amb el seu bloqueig als canvis, donat que és imprescindible adaptar els estatuts a aquest Reglament per tal de, en primer lloc renovar la nova consellera de Podem que fa 6 mesos que espera el seu nomenament, en segon per la creació del Consell Assessor que ha de vetllar per una programació plural o per últim per la necessitat de contractar un nou gerent/a imprescindible que faci una gestió professional del dia a dia de l’empresa.

I que ha passat durant aquests tres anys gairebé de mandat, doncs que cada setmana tenim un programa amb presència dels diferents regidors i que tot i existir una normativa a més d'una resolució del Síndic de Greuges a una denúncia nostre en aquest sentit, no hi hagut cap entrevista a cap regidor de l'oposició.

Sembla que el Sr. Soriano vol mantenir el bloqueig a regularitzar aquesta situació per seguir controlant per la porta del darrera la RTV Vendrell, incomplint reiteradament les normatives i inclús les resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya, en comptes de que existeixin els òrgans establerts per la llei que han de vetllar per la seva pluralitat.
 

 

 

dissabte, 30 d’abril de 2022

Una sentència de 2 Milions € del TSJC amagada a la ciutadania

Extracte de la meva intervenció en el Ple Extraordinari sobre la sentència de 2 Milions € en factures declarades il.legals pel TSJC.

Han amagat durant gairebé un any a la ciutadania ja que aquesta és la principal característica del seu govern, perquè més enllà de les obres, els nyaps i les fotos, hi ha una evident falta de transparència.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van determinar fa un any (abril 2021) i de manera ferma fa més de mig any (setembre de 2021), que s’han pagat de manera il·legal, factures de contractes per més de 2 Milions €. 2 Milions. El que vol dir que fa un any, que l'Alcalde  Kenneth Martínez tenia coneixement de la sentència i no ho ha explicat a la ciutadania.

Un fet que que ens demostra encara més, que amagar les coses és la base de la seva forma d'entendre la política. Sent el govern del Vendrell que més rodes de premsa i notícies ha generat en la història, sovint inaugurant obres inacabades (la plaça de Coma-Ruga) o mal acabades (com el carril bici), que han arribat a convertir El Vendrell en el seu plató privat de televisió.

Des de fa anys, des de SOM POBLE-ERC hem anat posant de manifest el greu problema existent en la contractació pública per part de l’Ajuntament del Vendrell i la males pràctiques existent.

L’alt nombre dels anomenats reparaments per part de la Intervenció Municipal, és a dir factures sense el vist-i-plau d’Intervenció, corresponents al pagament de factures que tenen defectes en la contractació,  que provenen de contractes vençuts o que corresponen a despeses que no s’ajusten als requisits de la contractació pública pels contractes menors i on era imprescindible la realització del corresponent procediment de licitació.

Davant la demanda presentada per l’Advocacia de l’Estat, el 10 de maig de 2019, el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona va dictar la sentència 172/2019, estimant el recurs de l’Estat i declarant la nul·litat d’aquests 19 decrets d’Alcaldia.

L’Ajuntament del Vendrell va interposar recurs d’apel·lació davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Aquesta Sala, en la sentència 1799/2021 de 26 d’abril desestima el recurs d’apel·lació present tat per l’Ajuntament del Vendrell, i aquest confirma al setembre passat la fermesa de la sentència.

I, a més, els tribunals ens han condemnat a pagar les costes. Unes costes que no ha pagat vostè de la seva butxaca, ni el seu govern, ni l’anterior alcalde: ho pagarem tots i totes les ciutadanes d’El Vendrell.

Paso a enumerar algunes de les factures, de les més importants, que corresponen a contractes vençuts i que el nostre grup, ha demanat solucions en reiterades ocasions:

        NETEJA VIÀRIA – MÉS DE 6 ANYS VENÇUT EL CONTRACTE

 GESTIÓ DE LES PISCINES – QUE INCLÚS LA SINDICATURA DE COMPTES HA DIT QUE ERA UN CONTRACTE QUE S’HAVIA DE CANCELAR

       GESTIÓ INFORMÀTICA

       MANTENIMENT D’ASCENSORS

       SERVEIS VIGILÀNCIA D’EDIFICIS PÚBLICS

       LA GRUA MUNICIPAL

       LES ESCOLES BRESSOL

       entre d’altres

 Unes irregularitats que a més de significar una condemna legal, ferma, per part dels tribunals a la institució que representa a tots i totes les vendrellenques; també ha amagat, en la seva línia, totes les conseqüències que la sentència comporta:

     Han amagat el cost econòmic que tindrà restablir la legalitat;

  Han amagat el cost econòmic i personal de les hores , que no deuen ser poques, que els advocats de l’Ajuntament i externs que han dedicat a intentar “salvar”? la seva mala pràctica;

     Les hores que hauran de dedicar els empresaris privats implicats 

    I sobretot, les hores que els treballadors de l’ajuntament, hauran de destinar a solucionar la seva incompetència.

Son costos que, com sempre, quan no els interessa, amaguen i estem segurs que no ens diran, volem saber quants diners dels contribuents es necessitaran per fer front a aquest despropòsit.

Per tant, demanem i esperem que en la intervenció del govern, ens expliqui en quina situació estan aquestes factures i els contractes a que feien referència.

A més de que ens diguin quin cost ha suposat per la ciutadania del Vendrell aquesta disbauxa en la contractació pública.

I esperem que no només ens ho responguin aquí, sino que exigim que  expliquin d’alguna manera a la ciutadania: tenen unes xarxes socials parasitades amb la seva propaganda, esperem que aparegui aquesta sentència.

I, finalment, ens expliquin a les ciutadanes i ciutadans del Vendrell quina és la seva estratègia per a complir la condemna judicial al govern socialista.

Tot i que veient la falta de planificació del seu govern, no podem més que esperar el pitjor: que no estan fent res i qui dia passa, any empeny.

Moltes gràcies.

PD: El Govern en la seva intervenció no va donar cap mena d’informació, ni tampoc com es donarà compliment  a la sentència.