dimecres, 1 de desembre del 2021

Un Alcalde de jornada nocturna

Recordava fa molts anys que quan estudiava Batxillerat a les persones que cursaven els estudis per la tarda nit, es deia que feien el nocturn.

Sempre hi ha hagut molta discussió sobre si els polítics han de ser o no professionals. Hem vist ministres que mai a la seva vida laboral han cotitzat fora del que era la seva tasca polítics, càrrecs per dòquier, inclús no fa gaire va haver una Ministra de Treball que no havia cotitzat mai en el sector privat. Un fet si més no curiós.

Jo entenc que la vida política, és una decisió personal de cada persona que vol dedicar un cert temps a treballar en benefici de la comunitat a la que pertanya. Això ha de permetre que en un futur es permeti reincorporar-se a la vida laboral que mantenia abans, ja que molts estem només de pas en la política.

Això podriem considerar-ho fins i tot un fet necessari, implicació política durant un temps però que després et permeti continuar amb la vida laboral fora de la política.

En el cas del Vendrell, tenim el cas de que l'Alcalde de la vila, Sr. Kenneth Martínez, des del passat 1 de setembre ha demanat la seva reincorporació laboral per poder consolidar unes oposicions que havia guanyat durant el darrer mandat. 

Però en aquest cas, el Sr. Kenneth Martínez el que fa es consolidar i millorar la seva carrera professional fora de la política totalment legítim, però que entra en contradicció en el seu discurs de centrar els esforços personals en millorar la vida de la ciutadania del vendrell.

La tasca d'un Alcalde en una població de gairebé 40.000 habitants esta farcida de reunions amb la ciutadania, empresaris, amb Juntes de Govern, Plens, i com no amb amb el funcionariat que fa que es mantingui la maquinària de l'Ajuntament. 

A més, en aquest cas  l'estil d'Alcalde el definiriem com a presidencialista, ja que moltes vegades els regidors de Govern et diuen "ho parlaré amb l'Alcalde i ja et diré", per tant totes les decisions importants han de tenir el seu vist-i-plau.

Si això sumen que el Sr. Kenneth Martínez que a més la seva tasca professional l'ha de realitzar en l'àrea metropolitana de Barcelona, el que implica viatges amunt i avall, i que això ho acompanyi en el seu càrrec de Secretari General de la seva formació a Tarragona, ens deixa que no tingui ni hores per ni dormir.

En definitiva tenim un Alcalde per nocturn i per hores, un fet que un municipi amb 40.000 habitants i amb tants problemes com té, no es pot permetre.