dilluns, 16 de maig del 2022

Un nou edifici o millorar la Xarxa d'Aigües

Això és el que vaig preguntar en nom del Grup Municipal de Som Poble-ERC,en el ple ordinari del mes d’abril, a la proposta del Govern Municipal de construir un nou edifici d’Aigües del Vendrell en uns terrenys públics.

El nou edifici que es vol construir té un cost de 1,35 Milions € que es vol financiar amb un crèdit bancari (possiblement amb una durada de 18 anys).  El primer problema que apareix, és que aquesta inversió l’ha de fer l’empresa Aigües del Vendrell SA, una empresa en el que l'Ajuntament del Vendrell només té un  51% de participació, sent la resta de la propietat del Grup FCC.

Tot i els informes jurídics que diuen que l’edifici retornaria al final de la concessió gratuïtament a l’Ajuntament del Vendrell, tots coneixem que empreses com FCC,  acaben portant aquests casos als tribunals buscant rèdits econòmics o per intentar bloquejar al màxim el final d’una concessió.

De la vessat econòmica, no existeix un estudi de l’impacte real que pot tenir aquesta inversió en la compte de resultats de la societat que pot suposar aquesta inversió, donat que la situació a dia d’avui d’Aigües del Vendrell no és la millor al haver tancat el 2021 amb pèrdues importants. Unes pèrdues que l’Ajuntament del Vendrell haurà de cobrir per tal de donar compliment a les condicions de la concessió, d'una de les dues formes o pujant el preu del rebut de l’aigua o reduint inversions futures.

Des del meu grup, sempre hem manifestat que aquesta concessió estava viciada des dels seus inicis. L’Ajuntament del Vendrell va rebre 5 Milions € d’un cànon inicial que en comptes de destinar-ho a inversions en la xarxa, una xarxa obsoleta i força malmesa amb pèrdues de milions de litres, es va destinar a tapar “forats econòmics” que tenia l’Ajuntament, entre ells el “pufo” de l’Escola de Música. Aquests diners s’haguessin pogut fer servir, per exemple, per acabar amb les inundacions recurrents de Coma-ruga.

Però és que els 5 Milions € es van financiar amb el crèdit que Aigües del Vendrell va haver de subscriure amb Aqualia a un tipus d’interès draconià del 5,50% que significar un pagament d'entre 250.000-275.000 € anuals. Si no es paguessin aquests imports l'empresa no hagués tancat amb pèrdues aquest any. 

Si a tot això sumem que cada any l’extracció d’aigua dels pous es va reduint de manera notable, fa que la dependència de les compres al CAT  sigui cada dia millor el que genera majors costos en l'obtenció de l'aigua.

Es fa per tant imprescindible, per reduir aquest impacte, una millora en la xarxa que redueixi de manera notable les pèrdues de milions de litres en la xarxa. 

El problema és que els dos darrers anys no s’ha fet cap nova inversió de millora, s’ha reduït l’aportació futura en inversions al haver de pagar una sentència judicial de més de 400.000 € a un particular, i la planificació de les inversions no corresponen a les necessitats del servei com va establir-se en el plec de condicions, sinó que es planifica segons l’interès polític de l’equip de govern que fa les inversions en els llocs que a ell l’interessa.

Per això, quan és dona com motiu del tancament de les dutxes de la platja, el necessari estalvi per la situació de crisi climàtica, entra en contradicció amb les decisions polítiques per destinar diners a inversions que no suposen un impacte real en la reducció de les pèrdues de milions de litres.

En definitiva una política erràtica que ens fa témer que la construcció del nou edifici previst pel govern municipal i els costos que suposaran, acabaran repercutint més d’hora que tard en les butxaques dels ciutadans mitjançant l’increment en el preu del rebut de l’aigua

Temps al temps.

 


dilluns, 9 de maig del 2022

Una TV de tots o només d'alguns

Quan vaig aterrar al Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació SLM al novembre de 2019, l’empresa municipal que gestiona la ràdio televisió pública, acabava de produir-se la jubilació del seu gerent i quedava per tant orfe en la seva gestió.

Malauradament  la manera en que s’havia gestionat la RTV Vendrell des de sempre entenc que no era la més adequada. Amb uns estatuts que incompleixen la Llei de Societats de Capital, sense Reglament de funcionament, obligatori per la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, sense un Consell Rector que vetlli per la pluralitat de la programació, i incomplint de manera reiterada els Reglaments aprovats en el Ple respecte de la presència dels grups de l’oposició i la pluralitat imprescindible d’un mitjà públic.

Només començar van veure com el representant del PSC, i President del Consell d’Administració Sr. Soriano, signava un document dirigit al Registre Mercantil assegurant que tenia els vots per ser nomenat Conseller Delegat, quan no era així.

Amb la denúncia pública feta per tres consellers i l’informe negatiu de la Secretaria va poder revocar-se aquest càrrec per il·legal. Des d’aquell moment, el Consell d’Administració ha de reunir-se una o dues vegades al mes per tal de fer pagaments de tot tipus. Els consellers denunciants van demanar la dimissió del Sr. Soriano per haver falsificat un certificat presentat al Registre mercantil però aquesta no va prosperar.

La no existència d’un Reglament de funcionament era una  greu deficiència i per això el meu grup municipal va presentar al Ple Municipal una proposta per la seva creació. La “sorpresa” va ser que el govern municipal en bloc va votar en contra de la seva creació i la proposta no va tirar endavant. 

Davant d’aquesta decisió contra llei, no ens va quedar un altre remei que fer una denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, qui fa de garant de la llei, i que va obligar al Govern ha haver de tirar endavant ara si un Reglament de funcionament. Aquest finalment va quedar aprovat pel Ple al novembre passat. Van tornar a demanar la dimissió del Sr. Soriano, per haver intentar saltar-se la llei, però tampoc va prosperar.

Per altre banda, el Sr. Soriano i les seves majories van voler tirar endavant la selecció d’un nou gerent saltant-se la Llei de l’Audiovisual de Catalunya per la manca d’existència d’un Consell Assessor. Per sort en el darrer moment, ja quan estava escollit el nom del un nou gerent, un informe de la secretaria, demanat pel nostre grup, donava raó a les nostres tesis i va aturar el procediment. Per tant, temps perdut dels treballadors públics fent entrevistes als candidats o les diferents proves d’avaluació, que no van servir de res per les formes del Sr. Soriano de voler tirar endavant un nomenament contra la llei..

Fa ja 3 mesos que el Reglament de funcionament de la RTV Vendrell esta en vigor, però el Govern i en especial el Sr. Soriano continua amb el seu bloqueig als canvis, donat que és imprescindible adaptar els estatuts a aquest Reglament per tal de, en primer lloc renovar la nova consellera de Podem que fa 6 mesos que espera el seu nomenament, en segon per la creació del Consell Assessor que ha de vetllar per una programació plural o per últim per la necessitat de contractar un nou gerent/a imprescindible que faci una gestió professional del dia a dia de l’empresa.

I que ha passat durant aquests tres anys gairebé de mandat, doncs que cada setmana tenim un programa amb presència dels diferents regidors i que tot i existir una normativa a més d'una resolució del Síndic de Greuges a una denúncia nostre en aquest sentit, no hi hagut cap entrevista a cap regidor de l'oposició.

Sembla que el Sr. Soriano vol mantenir el bloqueig a regularitzar aquesta situació per seguir controlant per la porta del darrera la RTV Vendrell, incomplint reiteradament les normatives i inclús les resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya, en comptes de que existeixin els òrgans establerts per la llei que han de vetllar per la seva pluralitat.