dilluns, 9 de maig de 2022

Una TV de tots o només d'alguns

Quan vaig aterrar al Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació SLM al novembre de 2019, l’empresa municipal que gestiona la ràdio televisió pública, acabava de produir-se la jubilació del seu gerent i quedava per tant orfe en la seva gestió.

Malauradament  la manera en que s’havia gestionat la RTV Vendrell des de sempre entenc que no era la més adequada. Amb uns estatuts que incompleixen la Llei de Societats de Capital, sense Reglament de funcionament, obligatori per la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, sense un Consell Rector que vetlli per la pluralitat de la programació, i incomplint de manera reiterada els Reglaments aprovats en el Ple respecte de la presència dels grups de l’oposició i la pluralitat imprescindible d’un mitjà públic.

Només començar van veure com el representant del PSC, i President del Consell d’Administració Sr. Soriano, signava un document dirigit al Registre Mercantil assegurant que tenia els vots per ser nomenat Conseller Delegat, quan no era així.

Amb la denúncia pública feta per tres consellers i l’informe negatiu de la Secretaria va poder revocar-se aquest càrrec per il·legal. Des d’aquell moment, el Consell d’Administració ha de reunir-se una o dues vegades al mes per tal de fer pagaments de tot tipus. Els consellers denunciants van demanar la dimissió del Sr. Soriano per haver falsificat un certificat presentat al Registre mercantil però aquesta no va prosperar.

La no existència d’un Reglament de funcionament era una  greu deficiència i per això el meu grup municipal va presentar al Ple Municipal una proposta per la seva creació. La “sorpresa” va ser que el govern municipal en bloc va votar en contra de la seva creació i la proposta no va tirar endavant. 

Davant d’aquesta decisió contra llei, no ens va quedar un altre remei que fer una denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, qui fa de garant de la llei, i que va obligar al Govern ha haver de tirar endavant ara si un Reglament de funcionament. Aquest finalment va quedar aprovat pel Ple al novembre passat. Van tornar a demanar la dimissió del Sr. Soriano, per haver intentar saltar-se la llei, però tampoc va prosperar.

Per altre banda, el Sr. Soriano i les seves majories van voler tirar endavant la selecció d’un nou gerent saltant-se la Llei de l’Audiovisual de Catalunya per la manca d’existència d’un Consell Assessor. Per sort en el darrer moment, ja quan estava escollit el nom del un nou gerent, un informe de la secretaria, demanat pel nostre grup, donava raó a les nostres tesis i va aturar el procediment. Per tant, temps perdut dels treballadors públics fent entrevistes als candidats o les diferents proves d’avaluació, que no van servir de res per les formes del Sr. Soriano de voler tirar endavant un nomenament contra la llei..

Fa ja 3 mesos que el Reglament de funcionament de la RTV Vendrell esta en vigor, però el Govern i en especial el Sr. Soriano continua amb el seu bloqueig als canvis, donat que és imprescindible adaptar els estatuts a aquest Reglament per tal de, en primer lloc renovar la nova consellera de Podem que fa 6 mesos que espera el seu nomenament, en segon per la creació del Consell Assessor que ha de vetllar per una programació plural o per últim per la necessitat de contractar un nou gerent/a imprescindible que faci una gestió professional del dia a dia de l’empresa.

I que ha passat durant aquests tres anys gairebé de mandat, doncs que cada setmana tenim un programa amb presència dels diferents regidors i que tot i existir una normativa a més d'una resolució del Síndic de Greuges a una denúncia nostre en aquest sentit, no hi hagut cap entrevista a cap regidor de l'oposició.

Sembla que el Sr. Soriano vol mantenir el bloqueig a regularitzar aquesta situació per seguir controlant per la porta del darrera la RTV Vendrell, incomplint reiteradament les normatives i inclús les resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya, en comptes de que existeixin els òrgans establerts per la llei que han de vetllar per la seva pluralitat.
 

 

 

dimecres, 1 de desembre de 2021

Un Alcalde de jornada nocturna

Recordava fa molts anys que quan estudiava Batxillerat a les persones que cursaven els estudis per la tarda nit, es deia que feien el nocturn.

Sempre hi ha hagut molta discussió sobre si els polítics han de ser o no professionals. Hem vist ministres que mai a la seva vida laboral han cotitzat fora del que era la seva tasca polítics, càrrecs per dòquier, inclús no fa gaire va haver una Ministra de Treball que no havia cotitzat mai en el sector privat. Un fet si més no curiós.

Jo entenc que la vida política, és una decisió personal de cada persona que vol dedicar un cert temps a treballar en benefici de la comunitat a la que pertanya. Això ha de permetre que en un futur es permeti reincorporar-se a la vida laboral que mantenia abans, ja que molts estem només de pas en la política.

Això podriem considerar-ho fins i tot un fet necessari, implicació política durant un temps però que després et permeti continuar amb la vida laboral fora de la política.

En el cas del Vendrell, tenim el cas de que l'Alcalde de la vila, Sr. Kenneth Martínez, des del passat 1 de setembre ha demanat la seva reincorporació laboral per poder consolidar unes oposicions que havia guanyat durant el darrer mandat. 

Però en aquest cas, el Sr. Kenneth Martínez el que fa es consolidar i millorar la seva carrera professional fora de la política totalment legítim, però que entra en contradicció en el seu discurs de centrar els esforços personals en millorar la vida de la ciutadania del vendrell.

La tasca d'un Alcalde en una població de gairebé 40.000 habitants esta farcida de reunions amb la ciutadania, empresaris, amb Juntes de Govern, Plens, i com no amb amb el funcionariat que fa que es mantingui la maquinària de l'Ajuntament. 

A més, en aquest cas  l'estil d'Alcalde el definiriem com a presidencialista, ja que moltes vegades els regidors de Govern et diuen "ho parlaré amb l'Alcalde i ja et diré", per tant totes les decisions importants han de tenir el seu vist-i-plau.

Si això sumen que el Sr. Kenneth Martínez que a més la seva tasca professional l'ha de realitzar en l'àrea metropolitana de Barcelona, el que implica viatges amunt i avall, i que això ho acompanyi en el seu càrrec de Secretari General de la seva formació a Tarragona, ens deixa que no tingui ni hores per ni dormir.

En definitiva tenim un Alcalde per nocturn i per hores, un fet que un municipi amb 40.000 habitants i amb tants problemes com té, no es pot permetre.
dilluns, 8 de novembre de 2021

Una òptima gestió de l'aigua

En les darreres setmanes, la notícia sobre l'estalvi d'aigua produït pel tancament de les dutxes de la platja durant tot l'estiu ha estat tema de debat.

El primer que ens preguntem és si això és una acció aïllada o per contra, des del Govern Municipal s’estan fent altres accions per estalviar aigua. 

Desgraciadament no s’han fet altres accions, perquè el consum dels parcs i jardins del municipi per exemple consumeixen molts més litres que les dutxes de les platges.

A aquest fet hem de sumar la denuncia per la pèrdua de milions de litres degut a la deficient xarxa de proveïment d'aigua que tenim al nostre municipi i que els darrers anys no s’ha invertit per reduir-la. 

Si fins ara, els nostres pous eren una garantia de bon servei, que aquests donin cada vegada menys aigua, provoca que la dependència de l'aigua de l'Ebre (molt més cara) sigui cada dia més gran, el que ens apropa, cada dia més, a futures pujades del preu de l'aigua.

Aquestes pèrdues de milions de litres s'haurien pogut evitar en bona part, si amb els 5 Milions € que l'Ajuntament del Vendrell va rebre per la constitució de la nova empresa d'aigües, Aigües del Vendrell, els hagués destinat a la millora de la xarxa de proveïment i sanejament d’aigua, però el destí d’aquests diners va ser per tapar els deutes del "forat" de l'Escola Música Pau Casals, una decisió que tard o d’hora pagarem els ciutadans.

Des del meu grup de Som Poble-ERC, van proposar fa mesos al Ple, que es fes una "Auditoria externa de l'Aigua" amb la intenció d’identificar a on es troben les problemàtiques més importants en la xarxa, amb l’objectiu de poder fer actuacions. El problema és que, tot i haver-se votat favorablement la proposta per unanimitat, han passat els mesos i no s'ha avançat res en aquest sentit.

Crec, que ens queda una darrera oportunitat per posar fil a l'agulla a aquest malbaratament de recursos híbrids.  S'han de destinar a avançar inversions fent les obres necessàries en aquells punts del municipi, que permetin una rebaixa immediata en la pèrdua de litres de la xarxa de proveïment d'aigua. 

Ho proposarem per veure si de veritat, el govern municipal vol fer una gestió responsable de l'aigua a tots els nivells o només es queda amb el titular i la fotografia, que és el que ha fet durant tot aquest mandat.


pèrdues en un rentapeus a la platja de Sant Salvadordijous, 16 de setembre de 2021

L’ús del patinet elèctric entre la regulació i l’educació vial

La popularitat d’aquest tipus de vehicles dels que cada dia veiem més en els carrers de les viles i ciutats demostren que no són una moda passatgera. Però el fet de qui hagin tantes modalitats i especificacions tècnics així com els buits legals i de reglamentació compliquen a l’autoritat el poder fer complir les responsabilitats i les normes de trànsit.

A mitjans de juliol en roda de premsa, l’Ajuntament de Reus explicava el notable increment de la sinistralitat dels usuaris dels patinets elèctrics o d’altres tipus de mobilitat personal implicada. Per les mateixes dates a Barcelona, s’oferien dades sobre que la implicació d’aquest tipus de vehicles en accidents havia crescut un 82%.

La nova normativa de la DGT que va entrar en vigor el passat 2 de gener, defineix el que hem d’entendre com a vehicles VMP (vehicle de mobilitat personal), la seva velocitat, i per on poden o no circular.

A Barcelona les multes més habituals per aquest tipus de vehicles són per circular per la vorera, portar els auriculars posats o saltar-se un semàfor en vermell. Com es de suposar totes aquestes infraccions suposen un greu perill tant per altres vehicles com també pels vianants.

Fa uns dies, un informe del RACC sobre els MVP  a Barcelona, determinava que el 30% dels conductors de patinets admetien que circulen contra direcció, i que l’excés de velocitat i el desconeixement de les normes bàsiques de circulació són les principals causes de l’elevada sinistralitat.

Molts municipis estan complementant la normativa de la DGT, amb modificacions de l’ordenança de civisme com és el cas de Tarragona, o creant sinergies entre municipis per crear una ordenança amb unes característiques comuns com és el cas de Cambrils, Salou i Vila-Seca.

En el cas del Vendrell, anem amb retard, el Ple per unanimitat va aprovar ara fa 2 anys, que es fes una normativa adequada per aquest tipus de vehicles. Però a dia d’avui, no tenim cap notícia al respecte i encara no s’ha creat ni tant sols la comissió específica que hauria de treballar en la creació d’una ordenança o reglament. Tampoc són visibles cap senyal de trànsit que indiqui, per exemple,  la prohibició de la circulació d’aquests tipus de vehicles per les zones exclusivament per a vianants del municipi (recordar que no poden circular per les voreres).

No podem tampoc oblidar que en els propers mesos hi haurà un nou carril-bici que recorrerà la part central del municipi i això suposarà la convivència en els mateixos espais de vianants, ciclistes i usuaris dels MVP.

Es fa necessari fer campanyes específiques pels usuaris que posin de relleu el compliment de les normes. Les campanyes d’educació vial s’han de treballar a on estan el major nombre d’usuaris, és a dir a les escoles e instituts i crec que a més s’haurien d’acompanyar de la creació d’un circuit d’educació vial al nostre municipi.

És imprescindible posar-nos en marxa, per millorar la regulació a nivell local, per tal que els usuaris dels VMP tinguin clar que poden o no fer amb els seus vehicles, i això passa també per treballar en millorar l’educació vial dels nostres joves i adolescents. Hem de començar des de ja, per posar fil a l’agulla a aquesta problemàtica.

 

dijous, 9 de setembre de 2021

Algunes reflexions d'un Agost de pandèmia

Acabat el mes d'agost, tanquem el segon estiu en aquesta pandèmia del Covid-19  amb un bon grapat de temes importants que ens afecten en el nostre dia a dia.

L'altre dia, un restaurador de la zona m'explicava que l'estiu a nivell de visitants i vendes es pot qualificar com a bo. Sembla que els visitants d'origen estatal han salvat la temporada, perquè pel que sembla els estrangers no han trepitjat gaire les nostres platges. Unes platges que han rebut multitud de crítiques per manca de neteja, unes dutxes sense aigua i la manca d'una bandera blava per la que sempre s'havia apostat com a garantia de qualitat.

Hem viscut dies difícils amb la cinquena onada i el toc de queda nocturn que ens ha deixat moltes nits de botellots a les platges, a les que si sumen la crema de contenidors i cert vandalisme en alguns negocis de platja, ens deixa un panorama desolador. És fonamental posar-se a treballar tots els actors per tal de capgirar aquesta situació, i per aquest motiu es fa imprescindible la convocatòria del Consell Municipal de Civisme, un òrgan amb la participació de la ciutadania que lamentablement no ha estat convocat pel Govern Municipal en tot el que portem de mandat, així com destinar recursos a campanyes de conscienciació.

Destacar que en tema de civisme, el propi Ajuntament del Vendrell ha incomplert l’ordenança de civisme, al permetre l'enderroc de l'edifici del Tabaris durant el mes d’agost precisament el que prohibeix l'ordenança. El Tabaris, aquell edifici que inicialment es volia reformar però que finalment s’ha decidit enderrocar. No podem oblidar que quan al 2016 es va iniciar el "Feder de Coma-ruga" el cost era de 2,4 Milions € i a dia d'avui ja portem gastats més de 6 Milions € i això que encara no han començat ni les obres de l'edifici ni s’ha contemplat els costos de l’interior del nou Tabaris.

Això si, en quan a rehabilitació ens hem de felicitar de la rehabilitació dels serigrafiats del Museu Apel·les Fenosa que donen un altre aire al carrer Major. 

També s’ha de destacar la intervenció per part d'Adif en la Colònia Ferroviaria al eliminar les antigues barraques. Aquest Còlonia és un espai històric a reivindicar que esta a l'espera de ser declarat com a Bé d'interès local (BECIL) i que fa necessària a una intervenció urgent tant en els seus edificis així com en solucionar les problemàtiques socials que allà existeixen.

A més, Adif aprofitant la canícula del mes d'agost, ha acordat l'expropiació forçosa d'un bon grapat de m2 del Vendrell per instal·lar pantalles acústiques.  El govern municipal no ha donat cap explicació a la ciutadania ni als grups de l'oposició d’on es pensa actuar i quina ha de ser aquesta actuació per part d’Adif. Entenem que s'han de buscar solucions globals per evitar els sorolls, com també per la quantitat de trens amb mercaderies perilloses que atravesen la nostra vila, i això s’ha de fer amb transparència i s’ha d’evitar en la mesura del possible la instal·lació de murs que siguin més alts que "el mur de Berlín".

Parlant d'infraestructure,  hem tingut el passat 1 de setembre, la finalització de la concessió de les autopistes AP7 i AP2 després de 50 anys de pagaments per part de tots els conductors. A la vegada s’afegeix la rebaixa, pels residents a la comarca, de la C32 en els seus peatges de Sitges i Cubelles que entenc que és un pas però que no soluciona les problemàtiques pels municipis de la costa en quan a mobilitat. 

I com no, un tema de debat dels propers mesos com és el projecte de noves línies de molt alt tensió (MAT) que esta projectant-se sobre la nostra comarca del que el territori ha rebujat de manera unànim, tant per part del propi Consell Comarcal com dels municipis de la comarca a on esta previst que passi el projecte.

Recordar que tot i la nostra denúncia del mes de juliol, Parven 93 ha mantingut oberts, amb el permís de l'Ajuntament del Vendrell, dos espais (solar del carrer Cerdanya i el solar al costat del Tabaris) que s'estan explotant com a zona blava sense existir cap mena de documentació que ho permeti i en contra d'informes jurídics.

No puc acabar l'article sense recordar el tema de la situació del contracte de la neteja al nostre municipi, l'únic que sabem és que ja s'han complert més de 5 anys i mig des de que el Ple de l'Ajuntament donés per finalitzat el contracte amb FCC i que inclús en paraules dels propis regidors de govern és un contracte ineficient e insuficient. A que espera el Govern Municipal per posar fil a l'agulla per tancar aquest contracte i fer un projecte de neteja viària a la mida del que la nostra vila mereix?.


dimarts, 25 de maig de 2021

Qualitat democràtica - Transparència i Participació ciutadana

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern ja indica, en el títol, els tres pilars que han d’estructurar l’acció de l’administració pública.

La publicitat activa és el conjunt de dades que podem trobar en l’apartat de la web de transparència de qualsevol administració pública. La publicació d’aquesta informació pot servir per a obtenir segells com l’Infoparticipa, però no permet concloure, com és el cas de l’Ajuntament del Vendrell, que aquest és transparent, doncs en la meva opinió s’han de valorar la resta d’aspectes que componen la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

L’accés a la informació per part de la ciutadania i els càrrecs electes implica també que les administracions han de lliurar la informació que se’ls sol·licita en uns terminis. En aquest aspecte, l’Ajuntament del Vendrell suspèn clarament, al ser el 3r municipi de Catalunya en rebre més reclamacions a la GAIP, l’organisme encarregat de vetllar pel compliment del dret a l’accés a la informació pública.

Un altre aspecte a remarcar és que El Vendrell va aprovar, a proposta de l’oposició, el Codi de conducta i bon govern. Malgrat que aquesta aprovació es va dur a terme el gener del 2020, a dia d’avui no s’ha constituït ni la Comissió de seguiment, ni s’ha implementat cap de les actuacions que contempla el codi. A més, hem detectat certes actuacions de membres del govern que podrien contradir el codi i, per tant, haurien de ser valorades per la Comissió de seguiment.

Pel que fa a la participació ciutadana, l’Ajuntament del Vendrell no mostra cap interès real en fomentar-la, perquè tot i que s’han fet consultes públiques amb la finalitat de recollir aportacions de la ciutadania (totes obligades per llei), aquestes no s’han publicitat ni per les xarxes socials ni per la ràdio i televisió, ni tan sols en temes tan importants com el Reglament de l’Escola de música o el Reglament de les platges. Com pot participar la ciutadania si les consultes públiques que es fan no s’anuncien enlloc?

Bé, en definitiva, la transparència va molt més enllà de publicar un conjunt de dades en una web, i per ser una administració pública moderna i amb una alta qualitat democràtica és imprescindible que l’accés a la informació pública, el bon Govern i la participació ciutadana siguin el centre de les polítiques públiques, fet que actualment no succeeix en el cas l’Ajuntament del Vendrell, on queda molta feina per fer.

dimecres, 5 de maig de 2021

FCC i Ajuntament del Vendrell una història de concessions, contractes vençuts i demandes judicials

 Concessions, contractes vençuts i tribunals, molts tribunals, així podríem definir la relació entre l’Ajuntament del Vendrell i un dels seus proveïdors més importants, l’empresa FCC. Actualment, FCC gestiona tres grans contractes de l’Ajuntament del Vendrell, tots ells vençuts o prorrogats per un import global de 9,35 milions €, el que representa gairebé el 18% del pressupost total de l’any 2021 o del 30% si no tenim en compte ni el personal ni l’endeutament.

El contracte més important és el de la gestió de residus per un total de 6,35 Milions €. Un contracte que els propis regidors de govern han manifestat una i una altre vegada que és ineficient, però quan aquest mes de març el contracte arribava al seu venciment, el Govern Municipal ha decidit allargar-ho fins al 31/12/2022 (gairebé dos anys més).

Per 1,9 milions € tenim el de Neteja Viària i de les Platges, un contracte que al març del 2016, ja fa 5 anys, el Ple de la Corporació va acordar donar per finalitzat. Voldria recordar que la neteja viària era una de les prioritats en campanya electoral del candidat Sr. Kenneth Martínez.

Han passat gairebé dos anys de legislatura i ni tant sols s’ha reunit la comissió d’estudi per determinar quin és el millor model de gestió. Una comissió creada fa més de 7 mesos que no ha iniciat els seus treballs a l’espera d’un informe extern que mai arriba i ara que sembla que ha d’iniciar els seus treballs, el Govern Municipal modifica la comissió tot expulsant tant a les associacions de veïns com els grups municipals de l’oposició, amb l’objectiu de ser el Govern i només el Govern qui decidirà quin és el millor model de gestió.

Sobre aquest contracte de neteja viària, crec que alguna cosa té a veure la demanda judicial que FCC va presentar contra l’Ajuntament del Vendrell, demanant una indemnització de gairebé 800.000 € perquè considerava que el contracte havia d’estar en vigor fins al setembre de 2020. En tot aquest temps, més de 5 anys, el Govern Municipal no ha fet cap mena de gestió per donar per cancel·lat el contracte, incomplint clarament els acords del Ple Municipal. Ha anat passant el temps fins que va arribar aquesta data sense donar per acabat el servei amb FCC. Per cert, com no podia ser d’un altre manera, a finals del 2020 FCC va procedir a retirar la demanda judicial que havia interposat.

Ens queda la gestió de les piscines municipals per 1,1 Milions €. Un contracte fet per l’empresa municipal El Vendrell Esports i Lleure (ara ja liquidada pels seus deutes), per uns terminis molt superiors als que permet la llei, i que tant l’interventor, com l’advocacia de l’estat, com la sindicatura de comptes e inclús una sentència dels tribunals, han determinat que s’ha de donar per cancel·lat. Tot i aquests advertiments, inclosa la moció que el meu grup municipal va presentar el 27-04-2020 per donar-lo per cancel·lat, el Govern municipal del Sr. Kenneth Martínez es va oposar votant en contra, i un any després seguim amb la mateixa situació d’irregularitat contractual.

 

No puc per acabar, oblidar-me de la joia de la corona d'aquesta relació, l’empresa mixta Aigües del Vendrell, a on FCC és propietària del 49% del seu capital. Una concessió a 25 anys, a on anualment es facturen més de 5 Milions. L’empresa d’aigües presenta unes càrregues insostenibles degut al préstec de 5 Milions € que FCC li va fer, que es van destinar al pagament del cànon de la concessió inicial. Els interessos d’aquesta operació, té un interès del 5.50%, un tipus abusiu i completament fora de mercat, el que suposa per l’empresa d’aigües un pagament d’interessos anuals al voltant de 275.000 €. Això tard o d’hora acabarà suposant que l’empresa d’aigües acabi sent deficitària, el que implicarà, si o si un increment del preu del rebut de l’aigua que paguen les veïnes i els veïns del Vendrell.

Aquesta licitació, com molts recordaran es va haver de fer de nou, perquè l’anterior empresa mixta, Aigües de Tomoví va haver de ser liquidada per sentència judicial al trobar els Jutjats irregularitats durant el procés de contractació. Una liquidació d’Aigües de Tomoví en la que FCC ja ha demanat formalment la devolució de més de 1,28 Milions € a l’Ajuntament. Una demanda que l’Ajuntament ha rebutjat i que segurament portarà en un futur pròxim a una nova demanda judicial, una més, contra l’Ajuntament.

Veient aquesta situació d’irregularitats contractuals i més amb les demandes judicials pel mig, resulta curiós que després FCC faci una donació a fons perdut de 25.000 € pels actes de “El Vendrell Capital Cultura Catalana”. Sembla un fet força sorprenent, o potser no ho és tant, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.

 

Signatura acord de patrocini FCC - El Vendrell. Foto Aj.Vendrell
    Signatura de l'acord entre FCC i l'Ajuntament del
Vendrell pel patrocini de la capitalitat cultural 
 Foto Aj. Vendrell