dimarts, 13 de desembre del 2022

El misteriós “Director X” de RTV Vendrell

El títol podria ser perfectament el d’una novel·la d’Àgata Christie, només espero que el lector em permeti aquesta llicència i al acabar de llegir l’article pugui saber a qui em refereixo.

Centrant el tema, la Ràdio Televisió del Vendrell esta gestionada per una empresa de capital 100% propietat de l’Ajuntament del Vendrell i que suposa un cost anual pels contribuents vendrellencs d’uns 800.000€ anuals.

Com a conseller d’aquesta societat en els darrers tres anys, puc assegurar que quan vaig arribar a prendre possessió del càrrec existia una situació de veritable il·legalitat en l’empresa perquè aquesta incomplia totalment la llei bàsica de qualsevol ràdio televisió com és la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, ja que no comptava ni amb un Reglament de funcionament, ni amb un director (degut a la seva jubilació) ni tampoc del pertinent Consell Assessor (òrgan encarregat del control i la supervisió de la programació) a la vegada que s’incomplien certs reglaments tots ells aprovats en el ple a l’hora de donar veu als grups de l’oposició.

Vull posar sobre la taula, a més que la Presidència del Consell d’Administració, per part del Sr. Christian Soriano, ha estat farcida de nombroses irregularitats (certificades totes elles per informes de la secretaria municipal) com el seu nomenament com a Conseller Delegat sense tenir els vots suficients, el haver autoritzat l’emissió d’anuncis gratuïts saltant-se les ordenances fiscals, el bloquejar conjuntament amb la resta del govern municipal la creació d’un Reglament de funcionament, realitzant un procés il·legal de selecció d’un gerent-director que va ser aturat en el darrer moment (quan ja estava escollit) per la secretaria municipal arrel d’una denúncia d’alguns consellers de la societat o l’incompliment com a Regidor de Comunicació de manera manifesta d'una resolució del Síndic de Greuges de Catalunya (que es pot veure en aquesta article) a on aquest obligava a la presència de l’oposició tant en RTV Vendrell, com en les xarxes socials o la web municipal.

Fins que alguns consellers (representants dels grups municipals en l’oposició) vàrem presentar una denúncia davant el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) el Govern Municipal a requeriment del CAC va haver d'activar la confecció de l’esmentat Reglament de funcionament, el qual encara que ja fa mesos que esta en vigor no s’ha desplegat pel bloqueig exercit per part del Sr. Soriano.

I davant d’aquesta situació, sense Director, sense Consell Assessor, sense poder nomenar-se Consellers des de fa més d’un any i amb problemàtiques diverses amb el personal, s’han produït en les darreres setmanes la creació de nous programes (alguns d’ells recomanats abans de posar-se en marxa per part de l’Alcalde en les xarxes socials) o l’anul·lació d’altres, com ara el Pas de Vianants (aconsello llegir l’article d’en Miquel Casellas al respecte http://miquelcasellas.blogspot.com/2022/11/les-miseries-humanes-dels-optimistes-o.html) sense que l’únic òrgan actiu de la societat (segons el Reglament de Funcionament de RTV Vendrell ja en vigor) tingués cap mena de coneixement.

Davant d’aquesta situació jo em pregunto i tornant al títol de l’article, qui creu el lector que és el misteriós Director “X” de Ràdio Televisió El Vendrell que ha autoritzat tots aquests canvis ?.

Crec que després d’aquest article, qualsevol despert lector tindrà clar a qui em refereixo.dimecres, 30 de novembre del 2022

Un pressupost "irresponsable"

L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat el pressupost del 2023, un pressupost que albira un escenari per l’any 2024 de forta pujada d’impostos i taxes i en aquest article us explicaré el perquè.

La raó de la congelació d’impostos pel 2023 per part del Govern del Vendrell, es feia segons paraules de l’Alcalde “gràcies a la situació sanejada de les finances municipals”. Però l’informe de l’interventor municipal que determina que el pressupost presenta una reducció molt important de l’estalvi net i que s’haurà de fer un seguiment minuciós davant les incerteses existents contradiu aquesta afirmació. Si això li sumem la gairebé nul.la capacitat financera de poder-hi fer-hi front a noves inversions sinó és via subvencions i nou endeutament bancari ens deixa un panorama força preocupant i demostra que aquesta decisió només respon al tacticisme electoral del PSC que no a la situació econòmica-financera real de l’Ajuntament del Vendrell.

Per l’any 2023, l’actualització de certs contractes com el de neteja viària (aproximadament uns 800.000€ més), la recollida de residus (que pot generar un increment de cost tant pel nou contracte com pel baix percentatge de recollida), a més dels sobrecostos en la construcció de l’edifici del Tabaris (uns 500.000€), així com la millora de les condicions laborals dels treballadors públics (sobre 1 Milió €), al que s’ha d’afegir les turbulències financeres que fa que s’incrementi en uns 450.000€ els interessos del deute bancari, o les pujades en 1Milió € en despesa en energia elèctrica dels edificis municipals i enllumenat públic. El problema de tot plegat, és que molts d’aquests increments no figuren recollits en els comptes del 2023.

Davant d’aquest escenari les decisions de l’actual Govern Municipal, amagant alguns d’aquests sobrecostos, o anunciant en la darrera campanya electoral “que la neteja viària doblaria el seu servei amb el mateix cost” quan la proposta presenta si suposa un fort increment, o dient que es baixa el deute però a la vegada s’allarga innecessàriament el Pla d’Ajust fins al 2030 (a diferència d’altres municipis del nostre entorn), el que suposa pagar molts més interessos (un fet agreujats per la pujada de l’Euribor) a la vegada que a més es redueix la capacitat financera de l’Ajuntament pels propers anys.

En definitiva, s’albiren temps futurs de forta pujada d’impostos i taxes per la irresponsabilitat en una mala gestió pressupostària del Govern Municipal del Sr. Kenneth Martínez.Sobrecostos en l'obra del Tabaris no recollits en el Pressupost 2023

                                                                Els sobrecostos del Tabaris no figuren

                                                                        en el pressupost del 2023


dimarts, 25 d’octubre del 2022

Renúncia a l'Acta de Regidor de l'Ajuntament del Vendrell

Avui 25/10/2022, he presentat formalment a l’Alcalde i a la Secretària Municipal, la meva renúncia l'acta de regidor de l’Ajuntament del Vendrell, per tal de que es faci efectiva al proper Ple.

Prenc aquesta decisió que busca ser coherent amb el projecte pel qual em vaig presentar a les eleccions l’any 2019.

Aquesta renúncia, no és una decisió espontània, sinó que prové d’una llarga reflexió política i personal, fruit de les discrepàncies amb el projecte polític de cara a les properes municipals del 2023 i a la vegada amb l’actual direcció d’Esquerra a El Vendrell i a la comarca.

No em sento a gust amb el projecte per les properes eleccions que esta articulant Som Poble-ERC, ni tampoc amb les decisions que s’estan prenent, ni amb les directrius que es donen als regidors, que entenc, no són les mateixes per les quals em vaig presentar a les passades eleccions.

A més, fa molt de temps que mantinc discrepàncies amb la direcció d’ERC local i comarcal, més concretament amb el seu president Sr. Pernas, que entenc que gestiona la secció local i comarcal amb una notable manca de transparència cap als membres de la seva executiva com de la militància en general.

Per aquest motiu, també presentaré la meva renúncia al càrrec orgànic que mantenia en ERC El Vendrell i a la vegada demanaré la baixa de militància d’ERC .

No voldria acabar, sense agrair a algunes de les persones que m’han acompanyat i amb les quals hem fet camí plegats durant aquest mandat, gràcies Marc, gràcies Gisela i gràcies Josep.

Avui, obro un període de reflexió per veure com puc servir millor a la vila del Vendrell i als seus ciutadans i per tant, considero que aquesta decisió no és un punt i final sinó només un punt i seguit.

Lluís M. Navarrete García

dimarts, 12 de juliol del 2022

Festa Major o Concerts de Propaganda

Aquesta és la pregunta que m'he fet en els darrers dies arrel del concert gratuït del grup Camela al Vendrell i que deixo a l’opinió del lector.

Al aprovar la liquidació del pressupost del 2021 amb superàvit, el Govern va destinar un total de130.000€ a incrementar la partida de “Festes Populares” fins als 205.000€. Una xifra que comparada als 120.000€ dedicats a Festa Major ja determina cap a on van les polítiques del Govern Municipal del Vendrell.


Hem de recordar que l’any 2021, a diferència de la gran majoria de municipis, els ciutadans del Vendrell van haver de patir fortes pujades d’impostos locals. Aquelles pujades han servit perquè l’Ajuntament del Vendrell disposi ara de més diners per gastar gràcies al superàvit obtingut.

El concert de Camela es feia pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, independentment de que et pugui agradar més o menys aquest grup musical, la primera pregunta que et fas, es si aquest grup és representatiu d'allò que es celebrava, o el concert era només una excusa per poder emetre un missatge de propaganda política.

Amb la publicació en les xarxes socials institucionals de l'Ajuntament del Vendrell d'un vídeo ocupat gairebé en la seva totalitat per la veu i les imatges de l’Alcalde i dos dels seus regidors, els pocs segons on surt el grup Camela i la nul.la visibilitat de l'Elsa Ruiz que llegia el manifest LGTBIQ, ens deixa a les clares  que l’objectiu del concert era només per aprofitar fer propaganda política a menys d’un any per les municipals.

Per tant, perquè cadascú opini:

·       Valia la pena gastar-se 40.000€ més totes les despeses inherents a l’espectacle (escenari, samarretes, gots, hores extres policia, megafonia, WC) en un concert gratuït i no destinar-ho per exemple a tenir millors concerts per Festa Major, infravalorant per tant l'àrdua feina que fan els Administradors de Festa Major durant mesos?

·       Quan es necessiten millores en alguns serveis, és de rebut gastar-se aquestes quantitats en un concert?

·       La política de Festes ha d’estar basada en concerts gratuïts de cantants/grups “coneguts”?


dilluns, 16 de maig del 2022

Un nou edifici o millorar la Xarxa d'Aigües

Això és el que vaig preguntar en nom del Grup Municipal de Som Poble-ERC,en el ple ordinari del mes d’abril, a la proposta del Govern Municipal de construir un nou edifici d’Aigües del Vendrell en uns terrenys públics.

El nou edifici que es vol construir té un cost de 1,35 Milions € que es vol financiar amb un crèdit bancari (possiblement amb una durada de 18 anys).  El primer problema que apareix, és que aquesta inversió l’ha de fer l’empresa Aigües del Vendrell SA, una empresa en el que l'Ajuntament del Vendrell només té un  51% de participació, sent la resta de la propietat del Grup FCC.

Tot i els informes jurídics que diuen que l’edifici retornaria al final de la concessió gratuïtament a l’Ajuntament del Vendrell, tots coneixem que empreses com FCC,  acaben portant aquests casos als tribunals buscant rèdits econòmics o per intentar bloquejar al màxim el final d’una concessió.

De la vessat econòmica, no existeix un estudi de l’impacte real que pot tenir aquesta inversió en la compte de resultats de la societat que pot suposar aquesta inversió, donat que la situació a dia d’avui d’Aigües del Vendrell no és la millor al haver tancat el 2021 amb pèrdues importants. Unes pèrdues que l’Ajuntament del Vendrell haurà de cobrir per tal de donar compliment a les condicions de la concessió, d'una de les dues formes o pujant el preu del rebut de l’aigua o reduint inversions futures.

Des del meu grup, sempre hem manifestat que aquesta concessió estava viciada des dels seus inicis. L’Ajuntament del Vendrell va rebre 5 Milions € d’un cànon inicial que en comptes de destinar-ho a inversions en la xarxa, una xarxa obsoleta i força malmesa amb pèrdues de milions de litres, es va destinar a tapar “forats econòmics” que tenia l’Ajuntament, entre ells el “pufo” de l’Escola de Música. Aquests diners s’haguessin pogut fer servir, per exemple, per acabar amb les inundacions recurrents de Coma-ruga.

Però és que els 5 Milions € es van financiar amb el crèdit que Aigües del Vendrell va haver de subscriure amb Aqualia a un tipus d’interès draconià del 5,50% que significar un pagament d'entre 250.000-275.000 € anuals. Si no es paguessin aquests imports l'empresa no hagués tancat amb pèrdues aquest any. 

Si a tot això sumem que cada any l’extracció d’aigua dels pous es va reduint de manera notable, fa que la dependència de les compres al CAT  sigui cada dia millor el que genera majors costos en l'obtenció de l'aigua.

Es fa per tant imprescindible, per reduir aquest impacte, una millora en la xarxa que redueixi de manera notable les pèrdues de milions de litres en la xarxa. 

El problema és que els dos darrers anys no s’ha fet cap nova inversió de millora, s’ha reduït l’aportació futura en inversions al haver de pagar una sentència judicial de més de 400.000 € a un particular, i la planificació de les inversions no corresponen a les necessitats del servei com va establir-se en el plec de condicions, sinó que es planifica segons l’interès polític de l’equip de govern que fa les inversions en els llocs que a ell l’interessa.

Per això, quan és dona com motiu del tancament de les dutxes de la platja, el necessari estalvi per la situació de crisi climàtica, entra en contradicció amb les decisions polítiques per destinar diners a inversions que no suposen un impacte real en la reducció de les pèrdues de milions de litres.

En definitiva una política erràtica que ens fa témer que la construcció del nou edifici previst pel govern municipal i els costos que suposaran, acabaran repercutint més d’hora que tard en les butxaques dels ciutadans mitjançant l’increment en el preu del rebut de l’aigua

Temps al temps.

 


dilluns, 9 de maig del 2022

Una TV de tots o només d'alguns

Quan vaig aterrar al Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació SLM al novembre de 2019, l’empresa municipal que gestiona la ràdio televisió pública, acabava de produir-se la jubilació del seu gerent i quedava per tant orfe en la seva gestió.

Malauradament  la manera en que s’havia gestionat la RTV Vendrell des de sempre entenc que no era la més adequada. Amb uns estatuts que incompleixen la Llei de Societats de Capital, sense Reglament de funcionament, obligatori per la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, sense un Consell Rector que vetlli per la pluralitat de la programació, i incomplint de manera reiterada els Reglaments aprovats en el Ple respecte de la presència dels grups de l’oposició i la pluralitat imprescindible d’un mitjà públic.

Només començar van veure com el representant del PSC, i President del Consell d’Administració Sr. Soriano, signava un document dirigit al Registre Mercantil assegurant que tenia els vots per ser nomenat Conseller Delegat, quan no era així.

Amb la denúncia pública feta per tres consellers i l’informe negatiu de la Secretaria va poder revocar-se aquest càrrec per il·legal. Des d’aquell moment, el Consell d’Administració ha de reunir-se una o dues vegades al mes per tal de fer pagaments de tot tipus. Els consellers denunciants van demanar la dimissió del Sr. Soriano per haver falsificat un certificat presentat al Registre mercantil però aquesta no va prosperar.

La no existència d’un Reglament de funcionament era una  greu deficiència i per això el meu grup municipal va presentar al Ple Municipal una proposta per la seva creació. La “sorpresa” va ser que el govern municipal en bloc va votar en contra de la seva creació i la proposta no va tirar endavant. 

Davant d’aquesta decisió contra llei, no ens va quedar un altre remei que fer una denúncia davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, qui fa de garant de la llei, i que va obligar al Govern ha haver de tirar endavant ara si un Reglament de funcionament. Aquest finalment va quedar aprovat pel Ple al novembre passat. Van tornar a demanar la dimissió del Sr. Soriano, per haver intentar saltar-se la llei, però tampoc va prosperar.

Per altre banda, el Sr. Soriano i les seves majories van voler tirar endavant la selecció d’un nou gerent saltant-se la Llei de l’Audiovisual de Catalunya per la manca d’existència d’un Consell Assessor. Per sort en el darrer moment, ja quan estava escollit el nom del un nou gerent, un informe de la secretaria, demanat pel nostre grup, donava raó a les nostres tesis i va aturar el procediment. Per tant, temps perdut dels treballadors públics fent entrevistes als candidats o les diferents proves d’avaluació, que no van servir de res per les formes del Sr. Soriano de voler tirar endavant un nomenament contra la llei..

Fa ja 3 mesos que el Reglament de funcionament de la RTV Vendrell esta en vigor, però el Govern i en especial el Sr. Soriano continua amb el seu bloqueig als canvis, donat que és imprescindible adaptar els estatuts a aquest Reglament per tal de, en primer lloc renovar la nova consellera de Podem que fa 6 mesos que espera el seu nomenament, en segon per la creació del Consell Assessor que ha de vetllar per una programació plural o per últim per la necessitat de contractar un nou gerent/a imprescindible que faci una gestió professional del dia a dia de l’empresa.

I que ha passat durant aquests tres anys gairebé de mandat, doncs que cada setmana tenim un programa amb presència dels diferents regidors i que tot i existir una normativa a més d'una resolució del Síndic de Greuges a una denúncia nostre en aquest sentit, no hi hagut cap entrevista a cap regidor de l'oposició.

Sembla que el Sr. Soriano vol mantenir el bloqueig a regularitzar aquesta situació per seguir controlant per la porta del darrera la RTV Vendrell, incomplint reiteradament les normatives i inclús les resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya, en comptes de que existeixin els òrgans establerts per la llei que han de vetllar per la seva pluralitat.