dimarts, 7 de gener del 2020

Una Escola de Música sota sospita


Després dels torrons nadalencs, el Govern Municipal va convocar un Ple Extraordinari el 27 de desembre per autoritzar el pagament d’una indemnització de 2,5 Milions per l’Escola de Música.

Aquesta indemnització, que l’alcalde va qualificar en el Ple de “satisfactòria”, resulta que segons l’informe del Cap de Serveis Jurídics de l’Ajuntament no ho és, ja que paga un possible sobrecost d’uns 125.000 € de Benefici Industrial, i a més creu que és convenient, per un tema de l’IVA, esperar que el Tribunal Superior de Justícia dicti la corresponent sentència.

Anem a pams, l’obra inicial, de 5,5 Milions €, es va encarir gairebé un 50% d’unes obres complementàries, quan es va detectar que li faltaven un grapat d’elements imprescindibles per poder posar en marxa l’Escola. És per això que ara haurem de pagar 2,5 Milions que inicialment havíem de fer-ho en 30 anys, dels 5 Milions rebuts del Cànon de l’Aigua. Això suposarà que acabarem pagant en total per l’Escola de Música, uns 10 Milions € entre costos e interessos.

El projecte complementari, està farcit d’irregularitats segons diferents informes que figuren en l’expedient. Ha quedat clar, que a més de faltar els imprescindibles informes de l’interventor i de la Comissió Assessora, hem de dir que la Secretària va determinar que s’havia de fer un nou contracte per l’obra complementària i que no es podia fer com finalment es va fer. Però, és que a més, falten els informes de recepció de l’obra i cap tècnic municipal va fer un seguiment ni durant l’obra ni al final d’ella. Com a màxima expressió del despropòsit, ens trobem que l’Escola esta oberta fa més de 10 anys, i en tot aquest temps no té l’obligatòria Llicència Ambiental.

Per aquest motiu, seguint els criteris del nou Codi de Bon Govern, aprovat en el darrer ple, vàrem presentar una proposta al Ple per portar tot l’expedient a la Fiscalia. Però el Govern de PSC-C’S-AVP va votar en contra de la nostra proposta, afirmant, casualment, que l’Alcalde ja havia demanat  als Serveis Jurídics de l’Ajuntament un informe per tal que determini si existeixen aquestes irregularitats, per cert són els mateixos Serveis Jurídics als que l’equip de govern no fa cas en les seves conclusions.

Hi han informes en l’expedient que ja diuen que s’han de buscar responsabilitats, i també el propi govern municipal del Sr. Carnicer a principis de l’any 2017, per cert on participaven el Sr. Kenneth Martínez i el Sr. Josep Mercadé, va afirmar, que potser s’hauria d’anar a la fiscalia, el que demostra que ja s’havien detectat irregularitats força greus. La pregunta és senzilla, perquè fa 2 anys i mig, ningú va demanar aquest informe als Serveis Jurídics de l’Ajuntament ?

Els meus companys i jo, seguirem treballant perquè la transparència sigui un pilar bàsic d’aquesta legislatura, i no es quedi simplement en paper mullat.

En resum, aquesta Escola de Música ha estat i està sota sospita per les innombrables irregularitats i les ombres en la seva licitació.