dimarts, 25 de maig del 2021

Qualitat democràtica - Transparència i Participació ciutadana

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern ja indica, en el títol, els tres pilars que han d’estructurar l’acció de l’administració pública.

La publicitat activa és el conjunt de dades que podem trobar en l’apartat de la web de transparència de qualsevol administració pública. La publicació d’aquesta informació pot servir per a obtenir segells com l’Infoparticipa, però no permet concloure, com és el cas de l’Ajuntament del Vendrell, que aquest és transparent, doncs en la meva opinió s’han de valorar la resta d’aspectes que componen la transparència, l’accés a la informació i el bon govern.

L’accés a la informació per part de la ciutadania i els càrrecs electes implica també que les administracions han de lliurar la informació que se’ls sol·licita en uns terminis. En aquest aspecte, l’Ajuntament del Vendrell suspèn clarament, al ser el 3r municipi de Catalunya en rebre més reclamacions a la GAIP, l’organisme encarregat de vetllar pel compliment del dret a l’accés a la informació pública.

Un altre aspecte a remarcar és que El Vendrell va aprovar, a proposta de l’oposició, el Codi de conducta i bon govern. Malgrat que aquesta aprovació es va dur a terme el gener del 2020, a dia d’avui no s’ha constituït ni la Comissió de seguiment, ni s’ha implementat cap de les actuacions que contempla el codi. A més, hem detectat certes actuacions de membres del govern que podrien contradir el codi i, per tant, haurien de ser valorades per la Comissió de seguiment.

Pel que fa a la participació ciutadana, l’Ajuntament del Vendrell no mostra cap interès real en fomentar-la, perquè tot i que s’han fet consultes públiques amb la finalitat de recollir aportacions de la ciutadania (totes obligades per llei), aquestes no s’han publicitat ni per les xarxes socials ni per la ràdio i televisió, ni tan sols en temes tan importants com el Reglament de l’Escola de música o el Reglament de les platges. Com pot participar la ciutadania si les consultes públiques que es fan no s’anuncien enlloc?

Bé, en definitiva, la transparència va molt més enllà de publicar un conjunt de dades en una web, i per ser una administració pública moderna i amb una alta qualitat democràtica és imprescindible que l’accés a la informació pública, el bon Govern i la participació ciutadana siguin el centre de les polítiques públiques, fet que actualment no succeeix en el cas l’Ajuntament del Vendrell, on queda molta feina per fer.

dimecres, 5 de maig del 2021

FCC i Ajuntament del Vendrell una història de concessions, contractes vençuts i demandes judicials

 Concessions, contractes vençuts i tribunals, molts tribunals, així podríem definir la relació entre l’Ajuntament del Vendrell i un dels seus proveïdors més importants, l’empresa FCC. Actualment, FCC gestiona tres grans contractes de l’Ajuntament del Vendrell, tots ells vençuts o prorrogats per un import global de 9,35 milions €, el que representa gairebé el 18% del pressupost total de l’any 2021 o del 30% si no tenim en compte ni el personal ni l’endeutament.

El contracte més important és el de la gestió de residus per un total de 6,35 Milions €. Un contracte que els propis regidors de govern han manifestat una i una altre vegada que és ineficient, però quan aquest mes de març el contracte arribava al seu venciment, el Govern Municipal ha decidit allargar-ho fins al 31/12/2022 (gairebé dos anys més).

Per 1,9 milions € tenim el de Neteja Viària i de les Platges, un contracte que al març del 2016, ja fa 5 anys, el Ple de la Corporació va acordar donar per finalitzat. Voldria recordar que la neteja viària era una de les prioritats en campanya electoral del candidat Sr. Kenneth Martínez.

Han passat gairebé dos anys de legislatura i ni tant sols s’ha reunit la comissió d’estudi per determinar quin és el millor model de gestió. Una comissió creada fa més de 7 mesos que no ha iniciat els seus treballs a l’espera d’un informe extern que mai arriba i ara que sembla que ha d’iniciar els seus treballs, el Govern Municipal modifica la comissió tot expulsant tant a les associacions de veïns com els grups municipals de l’oposició, amb l’objectiu de ser el Govern i només el Govern qui decidirà quin és el millor model de gestió.

Sobre aquest contracte de neteja viària, crec que alguna cosa té a veure la demanda judicial que FCC va presentar contra l’Ajuntament del Vendrell, demanant una indemnització de gairebé 800.000 € perquè considerava que el contracte havia d’estar en vigor fins al setembre de 2020. En tot aquest temps, més de 5 anys, el Govern Municipal no ha fet cap mena de gestió per donar per cancel·lat el contracte, incomplint clarament els acords del Ple Municipal. Ha anat passant el temps fins que va arribar aquesta data sense donar per acabat el servei amb FCC. Per cert, com no podia ser d’un altre manera, a finals del 2020 FCC va procedir a retirar la demanda judicial que havia interposat.

Ens queda la gestió de les piscines municipals per 1,1 Milions €. Un contracte fet per l’empresa municipal El Vendrell Esports i Lleure (ara ja liquidada pels seus deutes), per uns terminis molt superiors als que permet la llei, i que tant l’interventor, com l’advocacia de l’estat, com la sindicatura de comptes e inclús una sentència dels tribunals, han determinat que s’ha de donar per cancel·lat. Tot i aquests advertiments, inclosa la moció que el meu grup municipal va presentar el 27-04-2020 per donar-lo per cancel·lat, el Govern municipal del Sr. Kenneth Martínez es va oposar votant en contra, i un any després seguim amb la mateixa situació d’irregularitat contractual.

 

No puc per acabar, oblidar-me de la joia de la corona d'aquesta relació, l’empresa mixta Aigües del Vendrell, a on FCC és propietària del 49% del seu capital. Una concessió a 25 anys, a on anualment es facturen més de 5 Milions. L’empresa d’aigües presenta unes càrregues insostenibles degut al préstec de 5 Milions € que FCC li va fer, que es van destinar al pagament del cànon de la concessió inicial. Els interessos d’aquesta operació, té un interès del 5.50%, un tipus abusiu i completament fora de mercat, el que suposa per l’empresa d’aigües un pagament d’interessos anuals al voltant de 275.000 €. Això tard o d’hora acabarà suposant que l’empresa d’aigües acabi sent deficitària, el que implicarà, si o si un increment del preu del rebut de l’aigua que paguen les veïnes i els veïns del Vendrell.

Aquesta licitació, com molts recordaran es va haver de fer de nou, perquè l’anterior empresa mixta, Aigües de Tomoví va haver de ser liquidada per sentència judicial al trobar els Jutjats irregularitats durant el procés de contractació. Una liquidació d’Aigües de Tomoví en la que FCC ja ha demanat formalment la devolució de més de 1,28 Milions € a l’Ajuntament. Una demanda que l’Ajuntament ha rebutjat i que segurament portarà en un futur pròxim a una nova demanda judicial, una més, contra l’Ajuntament.

Veient aquesta situació d’irregularitats contractuals i més amb les demandes judicials pel mig, resulta curiós que després FCC faci una donació a fons perdut de 25.000 € pels actes de “El Vendrell Capital Cultura Catalana”. Sembla un fet força sorprenent, o potser no ho és tant, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.

 

Signatura acord de patrocini FCC - El Vendrell. Foto Aj.Vendrell
    Signatura de l'acord entre FCC i l'Ajuntament del
Vendrell pel patrocini de la capitalitat cultural 
 Foto Aj. Vendrell