dimarts, 9 de juny del 2020

El Turisme Post-Covid19

Ara que sembla que la pandèmia del Covid19 pot estar controlada des de l’òptica sanitària, s’avança amb la desescalada i en moltes zones en poques setmanes ens podem trobar en la mal anomenada “nova normalitat”, i és just quan apareixen de manera més latent els efectes colaterals de la crisi socioeconòmica que ens ha deixat el maleït Coronavirus. En el cas del Vendrell, podem dir que a dia d’avui ja ho estem patim, amb 3.500 aturats i 2.000 ERTO’s.

Al contrari que han fet altres municipis del nostre entorn, el Govern Municipal del Sr. Kenneth Martínez va obrir les platges al passar a la fase 2. Per desgràcia, hem vist moltes fotografies a les xarxes socials, que a més personalment he pogut comprovar, amb unes platges amb un aspecte lamentable, amb una manca total de salubritat, amb la sorra bruta, tota plena de canyes i amb desnivells de més d’un metre per poder entrar a l’aigua. Crec que haver permès anar a les platges i ser incapaços de tenir-les en el millor estat per permetre el bany no ha estat la millor decisió. Un municipi com el nostre no es pot permetre aquesta enorme improvisació en algunes decisions que es prenen.

El sector turístic abandera la nostra economia local, però justament és un dels sectors que més esta patint en aquest 2020, tant per la pèrdua de la temporada de Setmana Santa com segurament també la d’una bona part de tot l’estiu.

En aquests moments d’incertesa, les persones que ens visitin han de poder anar a les platges o passejar per les zones comercials amb la màxima seguretat possible i sense cap risc de contagi. En el compliment de totes les normes sanitàries es fa imprescindible la col·laboració de tots els agents implicats en el sector turístic, com hotels, càmpings, apartaments turístics, restauradors o comerços.

Crec sincerament que, tot allò que hem fet fins ara canviarà, els turistes demanaran tenir la màxima informació i que a més aquesta sigui, clara, certa i transparent, i per tant moment de no improvisar en les actuacions. L’Ajuntament del Vendrell, ha de crear un Pla d’impacte Post-Covid per aquesta mal anomenada “nova normalitat”, sense parxes, amb valentia, amb rigorositat que doni aquesta seguretat a totes les persones que ens visitin. Hem de demanar sentit comú a tot els nostres visitants, però a la vegada és imprescindible que hi hagin normes e instruccions clares des del primer moment.

Els temps de canvis són moltes vegades temps d’oportunitats, però per això s’ha de tenir la valentia per apostar per elles i així poder aprofitar-les. Per tant ara tocarà per exemple, com podem millorar els nostres serveis públics, com ara la tant demandada neteja viària, o com introduir el “Big Data” com element imprescindible en la pressa de decisions. Tota aquesta ingent informació pública-privada de la que es disposa, ens hauria d’ajudar a permetre satisfer les exigències d’informació de qualsevol turista que ens visiti.

Quan arribi la tardor, ja valorarem en quina situació ens trobem, quines són les eines que podem tenir per anar cap a un model de turisme molt més sostenible o quines propostes s’hauran d’introduir per que els nostres visitants millorin la seva experiència en la seva visita a la nostra vila. En els propers mesos ens juguem molt, i per això hem d’estar alerta i encertar en aquelles polítiques publiques que ens puguin permetre aprofitar aquests canvis. És imprescindible encarar-ho des del primer minut o no ens hem sortirem.

dilluns, 1 de juny del 2020

Sempre parla qui més ha de callar


Un company em va dir que el Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament del Vendrell, el Sr. Baltasar Santos, havia fet un article en un blog a on em citava diverses vegades. 

Encuriosit, vaig dedicar una estona a llegir l’article, a on  en resum, cita diverses vegades tant a mi com al meu grup municipal, el de Som Poble-ERC. Per aquest motiu, entenc que era necessari fer aquest escrit per respondre els arguments i algunes mentides que es diuen en l’article del Sr. Santos.

Comencem, el passat 2 de maig , l’Alcalde va convocar un Ple urgent i extraordinari, amb un únic punt de l’ordre del dia, en el que es demanava que es reactivés els terminis de publicitat pública del pressupost 2020. Fer-ho per urgència significa que no faci falta convocar la corresponent comissió informativa. Aquesta comissió té com finalitat principal permetre als grups municipals fer consultes sobre els punts de l’ordre del dia que es tractaran en el següent Ple.

Per aquest Ple, el govern només va facilitar la proposta d’acord. En ella s’establia saltar-se la suspensió del terminis administratius que determinava el decret d’alarma. Davant la manca d’informació de la proposta i que no hi existia cap informe de la Secretaria (no havia informe Sr. Santos), dos grups municipals (set regidors), no jo sol Sr. Santos, vàrem demanar un informe a la secretaria perque validés la proposta del govern. També vàrem demanar a l’alcalde que ens donés més informació sobre un document que es citava en la proposta d'acords, però desgraciadament aquesta informació mai ens va arribar ja que no figurava ni en l'expedient.

Dit això, li dic al Sr. Santos, que vostè a demanar informació i documentació, li diu  “posar totes les traves del món”. Per vostè seria més fàcil que l'oposició no fés la seva feina, que no demanés res i digués a tot que si.

I li reafirmo, Sr. Santos, no hi havia la suficient transparència, en el ple del dia 2 de maig li vaig haver de recordar que la GAIP (Comissió Garantia Accés a la Informació Pública) en una de les seves resolucions estableix que els Ajuntaments han de publicar en la seva web el pressupost municipal des de la data d’aprovació provisional. Això suposa que segons la GAIP el pressupost provisional del 2020,  s’hauria d’haver publicat el passat 19 de febrer, cosa que no va passar.

Encara que el Sr. Santos afirma en el seu escrit datat el 4 de maig, que els pressupostos figuraven en la web municipal,  la veritat és que fins al dia 6 de maig no van quedar publicats. Qui falta ara a la veritat Sr. Santos.

He hagut de llegir que el Sr. Santos m'acusa de publicar falsedats en les xarxes socials, crec Sr. Santos que vostè en deu confondre amb un altre persona, i si vostè ho té tant clar, l’animo a que em digui exactament en quina publicació he dit una falsedat, ja li dic ara que difícilment la trobarà.

Li vull recordar, Sr. Santos, que la Llei de Bases de Règim Local que com a regidor d’Hisenda segur que coneix perfectament, diu que el projecte de pressupostos s’ha de presentar al Ple Municipal abans del 15 d’octubre. Si vostè i el govern del que forma part, hagués fet la feina en temps i forma, el pressupost fa mesos que estaria aprovat. Simplement fer la feina quan toca evita problemes futurs.

La perspectiva del temps, demostra que el paper  ho aguanta tot, però la realitat és sempre molt diferent. Ha passat gairebé un mes del seu escrit, i tres setmanes de l’aprovació definitiva del pressupost 2020. Vostè al·legava  a la urgència de les actuacions perquè calien fer modificacions de crèdit per poder així prendre mesures.

Si realment hagués estat tot tant urgent, des del dia 2 de maig ens haguéssim posat tots els grups municipals a treballar, les taules ja s’haurien reunit, tindríem una valoració de la reducció d’ingressos, sabríem quines partides de despeses no es faran, però desgraciadament tot això no ha passat. Hem tornat a perdre 30 dies que la ciutadania del Vendrell no pot perdre.

Li vull donar la raó en una cosa, aquest govern del Vendrell tira pel dret,  és el que ha fet desgraciadament des de l’inici de la legislatura, no ha consultat res del que han fet amb l’oposició, res, a on esta el consens del que vostè parla Sr. Santos a l’octubre amb les ordenances fiscals o al febrer en el pressupost del 2020.

La política ha d’estar per ajudar a les persones, i en la meva opinió un Ajuntament, que és el l’Administració pública més propera al ciutadà, ha d’estar preparada per ajudar en tot el que pugui i posar els recursos necessaris. Però li vull recordar Sr. Santos que les preses són males conselleres i ens agradi o no les mesures s’han de fer complint les normatives i no com s’ha demostrat per exemple, en els anuncis de TV del Vendrell, en que inicialment una bona proposta pot tenir un efecte “boomerang” i per una mala gestió aquesta l’acabin pagant els que inicialment eren els beneficiaris.

Un company del  partit del Sr. Santos va dir en un ple, que ell és polític, jo li diria que en la meva opinió, ser polític no significa només fer-se fotos i sortir als mitjans, sinó també s’ha de ser  un bon gestor del diner públic, perquè precisament la nostra vila té males experiències d'alguns "bons polítics"  que amb una mala gestió van hipotecar per anys les finances municipals.