dilluns, 1 de juny del 2020

Sempre parla qui més ha de callar


Un company em va dir que el Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament del Vendrell, el Sr. Baltasar Santos, havia fet un article en un blog a on em citava diverses vegades. 

Encuriosit, vaig dedicar una estona a llegir l’article, a on  en resum, cita diverses vegades tant a mi com al meu grup municipal, el de Som Poble-ERC. Per aquest motiu, entenc que era necessari fer aquest escrit per respondre els arguments i algunes mentides que es diuen en l’article del Sr. Santos.

Comencem, el passat 2 de maig , l’Alcalde va convocar un Ple urgent i extraordinari, amb un únic punt de l’ordre del dia, en el que es demanava que es reactivés els terminis de publicitat pública del pressupost 2020. Fer-ho per urgència significa que no faci falta convocar la corresponent comissió informativa. Aquesta comissió té com finalitat principal permetre als grups municipals fer consultes sobre els punts de l’ordre del dia que es tractaran en el següent Ple.

Per aquest Ple, el govern només va facilitar la proposta d’acord. En ella s’establia saltar-se la suspensió del terminis administratius que determinava el decret d’alarma. Davant la manca d’informació de la proposta i que no hi existia cap informe de la Secretaria (no havia informe Sr. Santos), dos grups municipals (set regidors), no jo sol Sr. Santos, vàrem demanar un informe a la secretaria perque validés la proposta del govern. També vàrem demanar a l’alcalde que ens donés més informació sobre un document que es citava en la proposta d'acords, però desgraciadament aquesta informació mai ens va arribar ja que no figurava ni en l'expedient.

Dit això, li dic al Sr. Santos, que vostè a demanar informació i documentació, li diu  “posar totes les traves del món”. Per vostè seria més fàcil que l'oposició no fés la seva feina, que no demanés res i digués a tot que si.

I li reafirmo, Sr. Santos, no hi havia la suficient transparència, en el ple del dia 2 de maig li vaig haver de recordar que la GAIP (Comissió Garantia Accés a la Informació Pública) en una de les seves resolucions estableix que els Ajuntaments han de publicar en la seva web el pressupost municipal des de la data d’aprovació provisional. Això suposa que segons la GAIP el pressupost provisional del 2020,  s’hauria d’haver publicat el passat 19 de febrer, cosa que no va passar.

Encara que el Sr. Santos afirma en el seu escrit datat el 4 de maig, que els pressupostos figuraven en la web municipal,  la veritat és que fins al dia 6 de maig no van quedar publicats. Qui falta ara a la veritat Sr. Santos.

He hagut de llegir que el Sr. Santos m'acusa de publicar falsedats en les xarxes socials, crec Sr. Santos que vostè en deu confondre amb un altre persona, i si vostè ho té tant clar, l’animo a que em digui exactament en quina publicació he dit una falsedat, ja li dic ara que difícilment la trobarà.

Li vull recordar, Sr. Santos, que la Llei de Bases de Règim Local que com a regidor d’Hisenda segur que coneix perfectament, diu que el projecte de pressupostos s’ha de presentar al Ple Municipal abans del 15 d’octubre. Si vostè i el govern del que forma part, hagués fet la feina en temps i forma, el pressupost fa mesos que estaria aprovat. Simplement fer la feina quan toca evita problemes futurs.

La perspectiva del temps, demostra que el paper  ho aguanta tot, però la realitat és sempre molt diferent. Ha passat gairebé un mes del seu escrit, i tres setmanes de l’aprovació definitiva del pressupost 2020. Vostè al·legava  a la urgència de les actuacions perquè calien fer modificacions de crèdit per poder així prendre mesures.

Si realment hagués estat tot tant urgent, des del dia 2 de maig ens haguéssim posat tots els grups municipals a treballar, les taules ja s’haurien reunit, tindríem una valoració de la reducció d’ingressos, sabríem quines partides de despeses no es faran, però desgraciadament tot això no ha passat. Hem tornat a perdre 30 dies que la ciutadania del Vendrell no pot perdre.

Li vull donar la raó en una cosa, aquest govern del Vendrell tira pel dret,  és el que ha fet desgraciadament des de l’inici de la legislatura, no ha consultat res del que han fet amb l’oposició, res, a on esta el consens del que vostè parla Sr. Santos a l’octubre amb les ordenances fiscals o al febrer en el pressupost del 2020.

La política ha d’estar per ajudar a les persones, i en la meva opinió un Ajuntament, que és el l’Administració pública més propera al ciutadà, ha d’estar preparada per ajudar en tot el que pugui i posar els recursos necessaris. Però li vull recordar Sr. Santos que les preses són males conselleres i ens agradi o no les mesures s’han de fer complint les normatives i no com s’ha demostrat per exemple, en els anuncis de TV del Vendrell, en que inicialment una bona proposta pot tenir un efecte “boomerang” i per una mala gestió aquesta l’acabin pagant els que inicialment eren els beneficiaris.

Un company del  partit del Sr. Santos va dir en un ple, que ell és polític, jo li diria que en la meva opinió, ser polític no significa només fer-se fotos i sortir als mitjans, sinó també s’ha de ser  un bon gestor del diner públic, perquè precisament la nostra vila té males experiències d'alguns "bons polítics"  que amb una mala gestió van hipotecar per anys les finances municipals.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada