divendres, 28 de febrer del 2020

El pressupost 2020 del Vendrell moltes llacunes i despreocupació per l'ocupació

Aquest passat dilluns 17 de febrer, vaig defensar en nom del Grup Municipal d'ERC-Som Poble el nostre posicionament en el Ple del Pressupost del 2020 de l'Ajuntament del Vendrell.

Primer de tot, vaig denunciar la manca de cortesia institucional, donat que el Govern només ens va entregar els documents del pressupost quan tocava per llei, cosa que evita el poder arribar a consensos ni a presentar propostes.

En quan als números hi vaig denunciar forces llacunes en el pressupost. Per una banda,  les inversions amb el cànon de l'aigua  com ara les inversions en c/ Cristina Baixa que no seran fins al 2021-22 o que la proposta del govern i l'aprovada pel Consell d'Administració d'Aigües del Vendrell no quadraven. O per un altre banda, sobre la pista d'atletisme pressupostada amb una tercera part del seu cost i que encara que vaig preguntar no vaig trobar resposta del Regidor d'Hisenda.

Tampoc no figura en l'apartat d'ingressos del pressupost, el 1 Milió d'euros corresponent a la subvenció del Feder tant de Coma-ruga com de les Vies Ciclistes, i a la que no es va donar cap explicació.

El pressupost oblida també les ajudes a les empreses per creació llocs de treball o als nous autònoms, quan tothom sap que tenim més de 3.000 aturats, una taxa d'atur del 17% i que més de les persones ocupades que viuen al Vendrell treballen a fora de la vila.

Han desaparegut els pressupostos participatius quan a tots els grans municipis ja es fa, el que demostra la poca voluntat de donar la veu a la ciutadania, perquè sigui ella la que digui quins són els projectes més importants que necessita la vila.

Per acabar el retrobament i l'acord entre PSC-JxCat-C's, un acord que ja es va viure en l'anterior legislatura a on van treballar plegats i van votar i votaran de forma coordinada perquè res canviï a la nostra vila.

Nosaltres vàrem dir NO a aquest pressupost, però seguirem treballant des de l'oposició per tal de poder aconseguir un Vendrell més social, més just, amb més llocs de treball i que a la vegada puguem viure en una vila molt més sostenible.dilluns, 10 de febrer del 2020

El Síndic del Ciutadà, imprescindible per aprofundir en el bon govern


Una de les premisses d’aquesta legislatura que tant ERC com Som Poble van exposar en el nostre programa electoral, va ser que l’Ajuntament del Vendrell ha d’estar obert al ciutadà, i ser transparent, participatiu, així com accessible i proper al ciutadà.

Per aquest motiu, només iniciar la legislatura vàrem presentar una moció per crear un Codi de Bon Govern, que segons la llei de Transparència s’hauria d’haver creat ja en el 2015. Hem celebrat, que en el passat Ple del mes de desembre, aquest codi veiés per fi la llum i sobretot que ho fes amb el vot favorable de totes les forces polítiques de la Corporació.

Tanmateix, he anat demanat gairebé a cada Ple, que el Govern Municipal convoqués l’Oficina de Control de Contractes. Aquesta oficina creada pel Ple d’abril del 2017 a proposta d’ERC, mai es va arribar ni a constituir. Finalment aquest mes de febrer, el Govern ha convocat aquesta Oficina que en la nostra opinió, ha de realitzar una feina fiscalitzadora sota dues premisses, el control exhaustiu del compliment estricte dels grans contractes que manté l’Ajuntament, i per altre banda, fer un seguiment acurat de la situació de la contractació, un fet que en els darrers temps era portada a tots els Mitjans de comunicació.

Seguint el mateix camí, el nostre grup municipal, presenta al Ple d’aquest mes de febrer, la creació de la figura del Síndic del Ciutadà sota els principis de participació ciutadana. Nosaltres entenem, que és una figura imprescindible en el funcionament i en la transparència de la institució municipal. De tots és conegut que anem tard, perquè hi han municipis del nostre entorn, que fa més de 25 anys que al varen crear. A més, va ser un dels molts acords incomplerts en l’anterior legislatura en el pacte de govern que va signar ERC amb el PSC-JxCat.

Creiem que la creació de la figura del Síndic del Ciutadà, ha de permetre, millorar la notable manca de resposta administrativa que molt sovint pateixen els ciutadans/es, també treballar per poder fer pedagogia dels drets que té la ciutadania i finalment, ha d’aconseguir sotmetre a l’entitat local a un control de qualitat extern pel que fa a la protecció dels drets dels ciutadans, perquè això pot fer millorar notablement la qualitat dels serveis i com no, la manera de prestar-los que fa servir el nostre Ajuntament.


 Resultat d'imatges per a "sindic ciutada"