dilluns, 8 de gener del 2018

El Vendrell, any nou i tot per fer

El mes de desembre ha vingut ple de notícies en quan a obres i serveis al Vendrell. Estem encarant el darrer any i mig de legislatura, i les demores i problemes s’amunteguen en la taula dels gestors municipals.

L’inici de les obres del Pavelló d’Esports s’han retardat, ara per culpa de la contractació d’unes assegurances. El problema d’aquest darrer retard, és que esta en perill que el Vendrell pugui ser seu dels Jocs del Mediterrani.

La renovació de les canonades del Doctor Robert i la seva conversió en zona de vianants, va una mica pel mateix camí. Abans de l’estiu passat, es parlava d’un començament molt proper, i els darrers dies de l’any hem escoltat que la data proposada potser serà per la propera tardor, un altre retard.

Que podem dir del famós pont de les Madrigueres, tots recordem que s’havia d’inaugurar per Setmana Santa de l’any passat, doncs ara per ara no tenim data d’inauguració. En quan al camí de connexió entre Sant Salvador i Sector Sanatori per dintre de Madrigueres, encara ni s’ha decidit per a on ha de passar, i molt menys ni s’ha projectat ni tampoc s’ha pressupostat. Es diu que ara podria utilitzar-se el pont com a “mirador”. Jo em pregunto irònicament, si potser servirà per mirar l’Estació de Bombeig d’Aigües Residuals, amb seus desagradables olors.

Una de les propostes estrelles de la legislatura és el Feder de Coma-ruga, que ja va tenir una presentació força polèmica. El seu projecte bàsic, en un exercici de nul·la transparència, no és possible trobar-ho a la web municipal. Durant el 2017, l’únic que s’havia previst era la contractació d’un tècnic de turisme, per cert sense l’obligatorietat d’un coneixement profund de l’idioma anglès, tot un despropòsit.

I sobre el Botafoc, al 2016, havia una inversió prevista de 400.000 €, que no es va tirar endavant. En el que portem de legislatura l’únic que s’ha fet és un procés participatiu, perquè el projecte “Edusi”, tant anunciat, ja ha estat rebutjat dues vegades.

Però hi ha molt més, sobre l’imprescindible Pla d’aparcaments ara ens diuen que es contractarà a una empresa externa i que potser, només potser, a finals del 2018 podran tenir-ho enllestit. En quan al Transport urbà, una de les greus preocupacions dels vilatans, tot i una moció aprovada al passat mes de març per tal de fer una auditoria global del servei, i així poder detectar tots els problemes que té, no és té cap constància de ni tant sols haver fet la contractació de l’empresa encarregada de l’auditoria.

No vull oblidar-me tampoc de la neteja viària, que tantes queixes rep, doncs resulta que aquest proper febrer fa 2 anys, si 2 anys, que el contracte es va donar per finalitzat. En aquest temps, només s’ha licitat crear un Plec de Condicions, que per cert ha quedat desert. O sigui que no sabem fins quan, haurem de suportar la nefasta gestió de FCC en la neteja viària.

Comencem l’any, i el govern municipal ni posa solucions als problemes ni dona inici a cap de les obres promeses. Encarem la part final de la legislatura i queda tot per fer.