dimarts, 13 de desembre del 2022

El misteriós “Director X” de RTV Vendrell

El títol podria ser perfectament el d’una novel·la d’Àgata Christie, només espero que el lector em permeti aquesta llicència i al acabar de llegir l’article pugui saber a qui em refereixo.

Centrant el tema, la Ràdio Televisió del Vendrell esta gestionada per una empresa de capital 100% propietat de l’Ajuntament del Vendrell i que suposa un cost anual pels contribuents vendrellencs d’uns 800.000€ anuals.

Com a conseller d’aquesta societat en els darrers tres anys, puc assegurar que quan vaig arribar a prendre possessió del càrrec existia una situació de veritable il·legalitat en l’empresa perquè aquesta incomplia totalment la llei bàsica de qualsevol ràdio televisió com és la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, ja que no comptava ni amb un Reglament de funcionament, ni amb un director (degut a la seva jubilació) ni tampoc del pertinent Consell Assessor (òrgan encarregat del control i la supervisió de la programació) a la vegada que s’incomplien certs reglaments tots ells aprovats en el ple a l’hora de donar veu als grups de l’oposició.

Vull posar sobre la taula, a més que la Presidència del Consell d’Administració, per part del Sr. Christian Soriano, ha estat farcida de nombroses irregularitats (certificades totes elles per informes de la secretaria municipal) com el seu nomenament com a Conseller Delegat sense tenir els vots suficients, el haver autoritzat l’emissió d’anuncis gratuïts saltant-se les ordenances fiscals, el bloquejar conjuntament amb la resta del govern municipal la creació d’un Reglament de funcionament, realitzant un procés il·legal de selecció d’un gerent-director que va ser aturat en el darrer moment (quan ja estava escollit) per la secretaria municipal arrel d’una denúncia d’alguns consellers de la societat o l’incompliment com a Regidor de Comunicació de manera manifesta d'una resolució del Síndic de Greuges de Catalunya (que es pot veure en aquesta article) a on aquest obligava a la presència de l’oposició tant en RTV Vendrell, com en les xarxes socials o la web municipal.

Fins que alguns consellers (representants dels grups municipals en l’oposició) vàrem presentar una denúncia davant el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) el Govern Municipal a requeriment del CAC va haver d'activar la confecció de l’esmentat Reglament de funcionament, el qual encara que ja fa mesos que esta en vigor no s’ha desplegat pel bloqueig exercit per part del Sr. Soriano.

I davant d’aquesta situació, sense Director, sense Consell Assessor, sense poder nomenar-se Consellers des de fa més d’un any i amb problemàtiques diverses amb el personal, s’han produït en les darreres setmanes la creació de nous programes (alguns d’ells recomanats abans de posar-se en marxa per part de l’Alcalde en les xarxes socials) o l’anul·lació d’altres, com ara el Pas de Vianants (aconsello llegir l’article d’en Miquel Casellas al respecte http://miquelcasellas.blogspot.com/2022/11/les-miseries-humanes-dels-optimistes-o.html) sense que l’únic òrgan actiu de la societat (segons el Reglament de Funcionament de RTV Vendrell ja en vigor) tingués cap mena de coneixement.

Davant d’aquesta situació jo em pregunto i tornant al títol de l’article, qui creu el lector que és el misteriós Director “X” de Ràdio Televisió El Vendrell que ha autoritzat tots aquests canvis ?.

Crec que després d’aquest article, qualsevol despert lector tindrà clar a qui em refereixo.