dilluns, 8 de novembre del 2021

Una òptima gestió de l'aigua

En les darreres setmanes, la notícia sobre l'estalvi d'aigua produït pel tancament de les dutxes de la platja durant tot l'estiu ha estat tema de debat.

El primer que ens preguntem és si això és una acció aïllada o per contra, des del Govern Municipal s’estan fent altres accions per estalviar aigua. 

Desgraciadament no s’han fet altres accions, perquè el consum dels parcs i jardins del municipi per exemple consumeixen molts més litres que les dutxes de les platges.

A aquest fet hem de sumar la denuncia per la pèrdua de milions de litres degut a la deficient xarxa de proveïment d'aigua que tenim al nostre municipi i que els darrers anys no s’ha invertit per reduir-la. 

Si fins ara, els nostres pous eren una garantia de bon servei, que aquests donin cada vegada menys aigua, provoca que la dependència de l'aigua de l'Ebre (molt més cara) sigui cada dia més gran, el que ens apropa, cada dia més, a futures pujades del preu de l'aigua.

Aquestes pèrdues de milions de litres s'haurien pogut evitar en bona part, si amb els 5 Milions € que l'Ajuntament del Vendrell va rebre per la constitució de la nova empresa d'aigües, Aigües del Vendrell, els hagués destinat a la millora de la xarxa de proveïment i sanejament d’aigua, però el destí d’aquests diners va ser per tapar els deutes del "forat" de l'Escola Música Pau Casals, una decisió que tard o d’hora pagarem els ciutadans.

Des del meu grup de Som Poble-ERC, van proposar fa mesos al Ple, que es fes una "Auditoria externa de l'Aigua" amb la intenció d’identificar a on es troben les problemàtiques més importants en la xarxa, amb l’objectiu de poder fer actuacions. El problema és que, tot i haver-se votat favorablement la proposta per unanimitat, han passat els mesos i no s'ha avançat res en aquest sentit.

Crec, que ens queda una darrera oportunitat per posar fil a l'agulla a aquest malbaratament de recursos híbrids.  S'han de destinar a avançar inversions fent les obres necessàries en aquells punts del municipi, que permetin una rebaixa immediata en la pèrdua de litres de la xarxa de proveïment d'aigua. 

Ho proposarem per veure si de veritat, el govern municipal vol fer una gestió responsable de l'aigua a tots els nivells o només es queda amb el titular i la fotografia, que és el que ha fet durant tot aquest mandat.


pèrdues en un rentapeus a la platja de Sant Salvador