dimecres, 30 de novembre del 2022

Un pressupost "irresponsable"

L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat el pressupost del 2023, un pressupost que albira un escenari per l’any 2024 de forta pujada d’impostos i taxes i en aquest article us explicaré el perquè.

La raó de la congelació d’impostos pel 2023 per part del Govern del Vendrell, es feia segons paraules de l’Alcalde “gràcies a la situació sanejada de les finances municipals”. Però l’informe de l’interventor municipal que determina que el pressupost presenta una reducció molt important de l’estalvi net i que s’haurà de fer un seguiment minuciós davant les incerteses existents contradiu aquesta afirmació. Si això li sumem la gairebé nul.la capacitat financera de poder-hi fer-hi front a noves inversions sinó és via subvencions i nou endeutament bancari ens deixa un panorama força preocupant i demostra que aquesta decisió només respon al tacticisme electoral del PSC que no a la situació econòmica-financera real de l’Ajuntament del Vendrell.

Per l’any 2023, l’actualització de certs contractes com el de neteja viària (aproximadament uns 800.000€ més), la recollida de residus (que pot generar un increment de cost tant pel nou contracte com pel baix percentatge de recollida), a més dels sobrecostos en la construcció de l’edifici del Tabaris (uns 500.000€), així com la millora de les condicions laborals dels treballadors públics (sobre 1 Milió €), al que s’ha d’afegir les turbulències financeres que fa que s’incrementi en uns 450.000€ els interessos del deute bancari, o les pujades en 1Milió € en despesa en energia elèctrica dels edificis municipals i enllumenat públic. El problema de tot plegat, és que molts d’aquests increments no figuren recollits en els comptes del 2023.

Davant d’aquest escenari les decisions de l’actual Govern Municipal, amagant alguns d’aquests sobrecostos, o anunciant en la darrera campanya electoral “que la neteja viària doblaria el seu servei amb el mateix cost” quan la proposta presenta si suposa un fort increment, o dient que es baixa el deute però a la vegada s’allarga innecessàriament el Pla d’Ajust fins al 2030 (a diferència d’altres municipis del nostre entorn), el que suposa pagar molts més interessos (un fet agreujats per la pujada de l’Euribor) a la vegada que a més es redueix la capacitat financera de l’Ajuntament pels propers anys.

En definitiva, s’albiren temps futurs de forta pujada d’impostos i taxes per la irresponsabilitat en una mala gestió pressupostària del Govern Municipal del Sr. Kenneth Martínez.Sobrecostos en l'obra del Tabaris no recollits en el Pressupost 2023

                                                                Els sobrecostos del Tabaris no figuren

                                                                        en el pressupost del 2023