dijous, 5 de setembre del 2019

La manca de transparència no ajuda a definir el futur del Vendrell

Ja avisava en el meu darrer article, de que el Govern del PSC del Vendrell mostra greus deficiències en la transparència. El darrer ple ha demostrat, el que ja venia avisant, davant una pregunta incomoda, el Govern Municipal i el seu Alcalde, fan el silenci. Cap resposta a la pregunta, de perquè es pot incomplir el Pla d’Ajust per tenir càrrecs de confiança, però s’ha de complir inexcusablement per fer retallades en els serveis públics.

Un altre mostra de falta de transparència, és que no s’han fet públics els acords signats entre les tres formacions polítiques que formen el govern, i per tant no sabem realment quina és la seva fulla de ruta de la legislatura.

Això si, vivim dia si, dia també, a un bombardeig publicitari de la tasca del nou govern tant pel web, com de les xarxes socials municipals, notícies que la majoria de vegades no afecten realment a la vida diària dels vilatans. A més, el no donar cap veu a l’oposició en aquests mitjans, incompleix manifestament el que estableixen els decàlegs i reglaments municipals en vigor.

Per molt que la publicitat de l’Ajuntament ens faci creure que les coses han canviat, fora bo recordar que l’Ajuntament segueix en un dur Pla d’Ajust fins al 2023 i que ara per ara, no li permet gaires alegries. Per això, els 550.000 € d’increment anual que significarà els sous de l’equip de Govern i els seus càrrecs de confiança (incomplint de forma manifesta aquest Pla d’Ajust), impactarà de forma notable en els comptes municipals i provocaran el més segur, una forta pujada d’impostos i taxes pel 2020, ja que els crèdits bancaris s’han de destinar obligatòriament a inversions concretes i no a les despeses del dia a dia.

Tots tenim clar, que hi han serveis públics bàsics, que no compleixen els mínims que demanda la ciutadania, com per exemple la neteja viària, però resulta que fa tres anys i mig que tenim cancel·lat el contracte sense saber les raons de perquè s’ha mantingut en aquesta situació, i encara més, quan les factures es paguen mitjançant un Decret d’Alcaldia ja que l’interventor municipal no vol autoritzar en cap cas el seu pagament.

El que m’entristeix, és que municipis de la nostra grandària, es plantegen visions de futur per les seves viles, cosa que el Sr. Alcalde ni tant sols menciona en les diverses entrevistes fetes en les darreres setmanes. Ni una sola paraula, sobre que farà per buscar altres sectors econòmics per reduir l’enorme pes del sector serveis en l’economia local evitant el que va suposar la construcció en el passat, ni com millorarà les problemàtiques dels nostres joves, ni quina política d’habitatge vol fer, ni tampoc que farà per millorar la situació dels aturats de més de 45 anys (fora dels milions d’euros que es reben pels programes del SOC), o quines polítiques es faran per poder crear nova ocupació que permeti reduir l’índex d’habitants de vila (al voltant d’un 50%) que treballen fora de la nostra comarca.

Des que va esclatar la bombolla immobiliària, els diferents governs municipals no han treballat en poder canviar el model productiu amb una estratègia de ciutat, aquella que ens pugui permetre un creixement sostenible i contingut, amb la finalitat de donar feina als vilatans avui i en un futur, en una vila amable, projectant un Vendrell de futur com a model de convivència, de qualitat de vida i de sostenibilitat.

Ara sembla que tampoc toca, en uns moments en que s’albiren els primers símptomes d’una possible nova crisi econòmica.