dissabte, 30 d’abril del 2022

Una sentència de 2 Milions € del TSJC amagada a la ciutadania

Extracte de la meva intervenció en el Ple Extraordinari sobre la sentència de 2 Milions € en factures declarades il.legals pel TSJC.

Han amagat durant gairebé un any a la ciutadania ja que aquesta és la principal característica del seu govern, perquè més enllà de les obres, els nyaps i les fotos, hi ha una evident falta de transparència.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van determinar fa un any (abril 2021) i de manera ferma fa més de mig any (setembre de 2021), que s’han pagat de manera il·legal, factures de contractes per més de 2 Milions €. 2 Milions. El que vol dir que fa un any, que l'Alcalde  Kenneth Martínez tenia coneixement de la sentència i no ho ha explicat a la ciutadania.

Un fet que que ens demostra encara més, que amagar les coses és la base de la seva forma d'entendre la política. Sent el govern del Vendrell que més rodes de premsa i notícies ha generat en la història, sovint inaugurant obres inacabades (la plaça de Coma-Ruga) o mal acabades (com el carril bici), que han arribat a convertir El Vendrell en el seu plató privat de televisió.

Des de fa anys, des de SOM POBLE-ERC hem anat posant de manifest el greu problema existent en la contractació pública per part de l’Ajuntament del Vendrell i la males pràctiques existent.

L’alt nombre dels anomenats reparaments per part de la Intervenció Municipal, és a dir factures sense el vist-i-plau d’Intervenció, corresponents al pagament de factures que tenen defectes en la contractació,  que provenen de contractes vençuts o que corresponen a despeses que no s’ajusten als requisits de la contractació pública pels contractes menors i on era imprescindible la realització del corresponent procediment de licitació.

Davant la demanda presentada per l’Advocacia de l’Estat, el 10 de maig de 2019, el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona va dictar la sentència 172/2019, estimant el recurs de l’Estat i declarant la nul·litat d’aquests 19 decrets d’Alcaldia.

L’Ajuntament del Vendrell va interposar recurs d’apel·lació davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Aquesta Sala, en la sentència 1799/2021 de 26 d’abril desestima el recurs d’apel·lació present tat per l’Ajuntament del Vendrell, i aquest confirma al setembre passat la fermesa de la sentència.

I, a més, els tribunals ens han condemnat a pagar les costes. Unes costes que no ha pagat vostè de la seva butxaca, ni el seu govern, ni l’anterior alcalde: ho pagarem tots i totes les ciutadanes d’El Vendrell.

Paso a enumerar algunes de les factures, de les més importants, que corresponen a contractes vençuts i que el nostre grup, ha demanat solucions en reiterades ocasions:

        NETEJA VIÀRIA – MÉS DE 6 ANYS VENÇUT EL CONTRACTE

 GESTIÓ DE LES PISCINES – QUE INCLÚS LA SINDICATURA DE COMPTES HA DIT QUE ERA UN CONTRACTE QUE S’HAVIA DE CANCELAR

       GESTIÓ INFORMÀTICA

       MANTENIMENT D’ASCENSORS

       SERVEIS VIGILÀNCIA D’EDIFICIS PÚBLICS

       LA GRUA MUNICIPAL

       LES ESCOLES BRESSOL

       entre d’altres

 Unes irregularitats que a més de significar una condemna legal, ferma, per part dels tribunals a la institució que representa a tots i totes les vendrellenques; també ha amagat, en la seva línia, totes les conseqüències que la sentència comporta:

     Han amagat el cost econòmic que tindrà restablir la legalitat;

  Han amagat el cost econòmic i personal de les hores , que no deuen ser poques, que els advocats de l’Ajuntament i externs que han dedicat a intentar “salvar”? la seva mala pràctica;

     Les hores que hauran de dedicar els empresaris privats implicats 

    I sobretot, les hores que els treballadors de l’ajuntament, hauran de destinar a solucionar la seva incompetència.

Son costos que, com sempre, quan no els interessa, amaguen i estem segurs que no ens diran, volem saber quants diners dels contribuents es necessitaran per fer front a aquest despropòsit.

Per tant, demanem i esperem que en la intervenció del govern, ens expliqui en quina situació estan aquestes factures i els contractes a que feien referència.

A més de que ens diguin quin cost ha suposat per la ciutadania del Vendrell aquesta disbauxa en la contractació pública.

I esperem que no només ens ho responguin aquí, sino que exigim que  expliquin d’alguna manera a la ciutadania: tenen unes xarxes socials parasitades amb la seva propaganda, esperem que aparegui aquesta sentència.

I, finalment, ens expliquin a les ciutadanes i ciutadans del Vendrell quina és la seva estratègia per a complir la condemna judicial al govern socialista.

Tot i que veient la falta de planificació del seu govern, no podem més que esperar el pitjor: que no estan fent res i qui dia passa, any empeny.

Moltes gràcies.

PD: El Govern en la seva intervenció no va donar cap mena d’informació, ni tampoc com es donarà compliment  a la sentència.