dijous, 22 d’octubre del 2020

Reflexions sobre el Ple de l'Estat de la Vila

 Vull deixar-vos les meves reflexions del primer Ple de l'Estat de la Vila que s'ha fet al Vendrell. 

Gràcies a que el nostre grup municipal va impulsar l'inici del procediment per la seva convocatòria, ha permès per primera vegada poder tenir un Ple de l'Estat de la Vila.

El govern municipal va presentar les accions fetes en l'any i mig que portem de legislatura, amb una intervenció de l'Alcalde, podriem definir-la de moltes dades "a la carrera" sense deixar clares quines eren o són els seus veritables objectius.

El batibull de dades que ens va oferir l'intervenció de l'alcalde, va girar en voler apropiar-se d'actuacions d'altres administracions públiques (Plans d'ocupació, reforma SOC, Marketplace, desenvolupament fibra òptica) e inclús van sentir allò que era un Govern que creaba ocupació. Una dada clarament esbiaxada,  ja que tenim 900 aturats més des de que Kenneth Martinez és alcalde de la nostra vila.

Es va parlar del Pla de Reactivació, (que vull recordar va ser una demanar de tota l'oposició davant l'actitud passiva del govern), en el sentit que ja ha estat realitzat en un 75%, quan ni tant s'ha fet ni una sola reunió de la comissió que s'encarrega del seguiment d'aquest Pla.

El nostre portaveu, en Marc Robert, va fer una intervenció des de dues vessants, per una part parlant de les  propostes que des del nostre grup hem impulsat,com ara la millora de la transparència (la creació del síndic del ciutadà i el codi de conducta del càrrecs electes) o com treballant per convertir al Vendrell en un municipi feminista.

Per un altre part, va deixar palés que en els pitjors moments de la pandèmia hem estat al costat del govern, per impulsar i treballar en un Pla de Reactivació Econòmica i social, que entenem que no es pot quedar en un grapat de mesures sino que s'ha de treballar en desenvolupar un nou model econòmic per deixar de dependre únicament del sector serveis, un dels més afectats per la crisi econòmica i social vinculat a la pandèmia.

I va voler recordar que el Covid-19 ja ens ha golpejat a la nostra, amb més de 5.000 persones entre aturats i ERTOS, que ens deixa una vila amb greus deficiències socials i econòmiques que pronostiquen uns mesos o potser anys molt complicats per tots els vendrellencs i vendrellenques.

Una visió de la realitat que el govern va ser incapaç de posar sobre la taula.