dimarts, 3 de maig del 2016

El Vendrell - Objectiu Residu Zero i Recollida Porta a Porta

La pasada setmana vaig assistir al Portal del Pardo a una conferència sobre l'Objectiu Residu Zero.

L'adjunt a la Direcció, de l'Agència de Residus de Catalunya, el Sr.  Francesc Giró, va destacar que el Baix Penedès i en particular El Vendrell amb un 24,4%, i es troba en les darreres posicions en quan a reciclatge, molt allunyat del 38,3% de mitja que presenta el reciclatge a Catalunya. A més, s'hauran de fer noves polítiques en matèria de residus ja que a l'any 2020 l'objectiu català serà del 60%.

Es va explicar, que l'experiència en els diferents sistemes de recollida, ha demostrat que la recollida porta a porta permet un percentatge major de reciclatge que la recollida en contenidors que hores d'hores es fa en una gran majoria de municipis com ara el Vendrell.

Des de la Regidoria de Medi Ambient, es van fer les valoracions sobre la jornada d'autòpsia que es va fer en diferents parts del Vendrell i a on es van analitzar un total de 20 bosses d’escombraries dipositades en els contenidors de rebuig. Doncs el resultat, no per ser esperable, deixar en mal lloc les polítiques de recollida, i les campanyes de sensibilització fetes fins ara. Només el 9% dels residus trobats a les bosses corresponen a productes de rebuig, la resta, és a dir el 91% eren de productes que es podien haver reciclat.

Donat que el ple del mes de febrer, es va aprovar, amb 19 vots a favor i només 2 en contra, la incorporació de l'Ajuntament del Vendrell a l'Estratègia Objectiu Residu Zero, i que marca com objectiu de recollida selectiva neta superior al 60% en el 2019, porten a que s'hagin de canviar les polítiques de reciclatge fetes fins ara.


Per això, jo em pregunto si veurem aviat un recollida de residus porta a porta en alguna part del nostre municipi, això seria si més no, una molt bona notícia, com a primer pas per aconseguir l'objectiu de millorar el reciclatge. 

Veurem si es fa realitat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada