dilluns, 18 d’abril del 2016

En que gasta l'Ajuntament. Una visió del Pressupost

Ja tenim en vigor el Pressupost per l'any 2016, desprès d'aprovar-se en el Ple del mes de març. Amb un import total de 50,1 Milions €, té una xifra molt similar a la de l'any 2015 que va ser de 49,5 Milions €.

Si parlem de les partides d'INGRESSOS, s'ha de tenir en compte tres aspectes:

a) Congelació de tots els impostos i taxes, excepte la pujada del 1,8% del IBI.
b) La disminució en 700.000 € (en comparació al 2015) de la transferència rebuda d'altres administracions.
c) En darrer terme, la Regularització Cadastral  feta a finals del 2015 pel Cadastre, que preveu un ingrés extraordinari de 500.000 €.

En el cas del de les DESPESES, les partides a destacar són:

a) El 50% del pressupost serveix per pagar els 446 empleats que formen part de la plantilla de l'Ajuntament, Organisme i Empreses Municipals per un import de 15,78 Milions € i els 8,53 Milions € per fer front a les despeses financeres i a l'amortització dels deutes financers.

b) Els grans contractes (la gran majoria d'ells renovats en la legislatura anterior) sumen la quantitat de 13.45 Milions € (un 27% del total del pressupost) i es poden destacar:
 • Recollida de Residus:  4,18 Milions €
 • Neteja Viària: 1,75 Milions €
 • Enllumenat: 1,6 Milions €
 • Piscines Municipals: 1,54 Milions €
 • Escoles Bressols: 1 Milió €
 • Parcs i Jardins: 890.000 €
 • Transports: 740.000 €
 • Neteja Edificis Municipal: 680.000 €
 • Recaptació Base Diputació Tarragona: 550.000 €
 • Manteniment Via Pública: 520.000 €

c) Les empreses municipals també reben quantitats del pressupost per la seva gestió, com ara:
 • Aigües de Tomoví (programa inversions): 750.000 €
 • TV Vendrell: 640.000 €
 • Auditori Pau Casals: 500.000 €
 • Prosceni: 500.000 €

El darrer apartat destacable és el de les INVERSIONS, que són encara força minces respecte del total del pressupost de l'Ajuntament de només el 3,6%. Podem destacar entre les més importants del 2016:

a) Pagament del solar de la Avinguda Palfuriana per 227.000 €

b) Reforma del Pavelló de CE Vendrell pels Jocs del Mediterrani 2017:  120.000 €

c) Adequació del Botafoc: 400.000 €. Aquesta inversió que no representa ni el 1% del pressupost és la que ha tingut una forta oposició dels partits que no estan al govern municipal que sembla que això ha fet repensar el projecte inicial. Esperarem quin és el projecte final que es presenta a debat.

d) Partides pendents d'aplicar: 500.000 € corresponen a la Regularització Cadastral.

e) Procès participatiu per Inversió als Barris Marítims: 50.000 €

Si a final d'any els compleixen les previsions, el rati d'endeutament (deute / ingressos) es podria situar en la xifra del 137%, que encara que segueix sent força alta i encara esta lluny del 110% que marca la llei, podem dir que es força millor del moment en que es va aprovar el Pla d'Ajust al 2012.

Destacar l'apartat social d'aquest pressupost. Per aquest 2016 s'incrementa la despesa social en  200.000 € que es destinaran a:
a)  Subvenció del IBI a les rendes més baixes.

b) Subvenció a les empreses que contractin aturats.

c) Contractació de monitors per obrir els menjadors de secundària.

Tot això tenint en compte que l Vendrell sigui uns dels municipis catalans a on major import es destina a protecció i promoció social un total de 144,91 € x habitant (dades del 2014), encara que això si,  aquest import és força inferior al que es destinava abans de la crisi que era de 217 €/hab. (2.011).

En resum, ens trobem amb un pressupost que el podem definir com a molt continuista, donada la seva gran dependència del  Pla d'Ajust, però que en la meva opinió, hi han alternatives per fer un altre tipus de pressupost, com per exemple, revisant, modificant, començant de zero, però, per això ha d'haver un camí, un destí, un objectiu de futur, i aquest encara no s'ha vist per la manca d'un Pla d'Acció Municipal.

En el següent enllaç de l'Ajuntament es pot veure detalladament el pressupost.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada