divendres, 5 de juliol del 2019

Primer Ple Municipal de la Legislatura 2019-2023

En el primer Ple de la Legislatura, d'un cartipàs "interruptus", vull dir parcial, a on no s'han tractat la majoria de les coses important d'un cartipàs.

En nom del Grup Municipal de Som Poble-ERC, he defensat la nostra proposta de que el Sr. Alcalde retirés, la delegació que demanava l'equip de govern per tal de que el Ple li cedis unes competències assignades que té per llei. Aquestes competències suposarien de facto que qualsevol contracte, servei, etc. de l'import que sigui ja no passin pel Ple, amb això el Govern Municipal evitaria tant la participació de l'oposició com el debat públic que per exemple es genera en un Ple amb la presència de la TV Vendrell.

Quan precisament la ciutadania té major desafecció sobre els polítics, aquest acord suposa un "cop" contra la transparència, al treure del debat públic decisions que afecten pel seu import o pels terminis de forma important la vida dels vilatans i vilatanes (els contractes de neteja viària, d'escombraries, obres del Feder, grans obres serien un exemple).

Vull recordar, com he fet en la meva intervenció, que els acords signats entre el PSC-AVP es deia que “el govern, vol comptar amb totes les formacions polítiques en l’Ajuntament per fer un Vendrell plural”.

Doncs  resulta que el primer acord que presenten, ni pluralitat ni comptar amb ningú, tot fora del debat del Ple, de la llum i dels taquígrafs i que a partir d'ara les grans decisions es prendran a porta tancada, que en temps passat ja sabem que va generar, tot segons el Govern per una suposada Agilitat Administrativa.

Del PSC ja era esperable, però que AVP i Seve, que és gent corrent, que mai han ocupat cap càrrec polític i on en el seu programa, demanaven màxima transparència en totes les decisions que es prenen, ens demostra que es necessita molts pocs dies per canviar d'opinió i pujar-se al carro de les formes de fer que ens han governat els darrers 40 anys. 

Una veritable llàstima.

Però us asseguro que nosaltres seguirem, que la Legislatura 2019-2023 només acaba de començar.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada